کد خبر: 1025278 A

مدیر روابط عمومی علوم پزشکی مشهد خبر داد:

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تعداد شهرستان‌های با وضعیت آبی از لحاظ شیوع کرونا در خراسان رضوی به ۲۵ شهرستان افزایش یافت.

به گزارش ایلنا از مشهد، حمیدرضا رحیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تعداد شهرستان‌های با وضعیت آبی از لحاظ شیوع کرونا در خراسان رضوی بر اساس جدیدترین گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ۲۵ شهرستان افزایش یافته است.

وی افزود: بر اساس رنگ‌بندی رسمی شهرستان‌های کشور بر طبق گزارش ۲۷ دی ماه وزارت بهداشت، هم اکنون هشت شهرستان خراسان رضوی در وضعیت زرد قرار دارند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: باخرز، تربت‌حیدریه، خلیل‌آباد، فریمان، کاشمر، کوهسرخ، گناباد و نیشابور در وضعیت زرد کرونایی و مشهد و سایر شهرستان‌های دیگر خراسان رضوی در وضعیت آبی قرار دارند.

رحیمی بیان کرد: بر طبق گزارش وزارت بهداشت، خطر کرونا در وضعیت زرد، متوسط و فقط سطح شغلی چهار تعطیل است و قوانین وضعیت آبی و زرد شبیه به هم هستند.

او تصریح کرد: در وضعیت نارنجی به معنای پرخطر، سطح شغلی ۳ و ۴ تعطیل است و در وضعیت قرمز که به مفهوم خیلی پرخطر است همه مشاغل به جز موارد ضروری سطح یک تعطیل خواهد بود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: خروج خودرو‌های بومی از شهرستان‌های نارنجی و قرمز و ورود خودرو‌های غیر بومی به شهرستان‌های نارنجی و قرمز ممنوع است.

خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی روابط عمومی علوم پزشکی مشهد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر