کد خبر: 1022580 A

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی:

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: حمل چوب گونه‌های مختلف درختان جنگلی و غیرجنگلی، بدون اخذ مجوز از این اداره کل ممنوع است و حمل و نقل آنها منوط به اخذ مجوز از سوی منابع طبیعی است. در این راستا محموله‌های غیرمجاز به نفع دولت ضبط می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا مرادی افزود: مجوز حمل چوب تا ۵۰ متر مکعب از سوی ادارات منابع طبیعی شهرستان‌های استان مرکزی و از این میزان به بالاتر در اداره کل منابع طبیعی و آخیزداری استان صادر می‌شود.

وی ادامه داد: کشاورزان از این پس باید پس از تأیید کارشناس سازمان جهاد کشاورزی و اخذ مجوز از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نسبت به حمل چوب اراضی کشاورزی اقدام کنند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: مجوز حمل و قطع درختان گونه‌های جنگلی و اراضی طبیعی پیش از این از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی صادر می‌شد، اما بر اساس تصمیمات اتخاذ شده اکنون حمل گونه‌های باغی نیز با هر نوع وسیله نقلیه باید با مجوز و نظارت این اداره کل انجام شود.

منابع طبیعی حمل و نقل چوب اخذ مجوز قانونی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر