کد خبر: 1022455 A

مدیر جهاد کشاورزی خداآفرین خبرداد:

مدیر جهادکشاورزی خداآفرین با اشاره به پایان برداشت محصول پنبه در تاین شهرستان گفت: امسال پنج هزار تن پنبه از ۹۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان برداشت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خداآفرین، رشید نظمی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: با جایگزین کردن ارقام جدید و زودرس پنبه عملکرد محصول در واحد سطح افزایش یافته و این مهم در نتیجه استفاده از ۲ محصول بهاره و پائیزه یعنی پنبه و غلات پائیزه میسر شده است.

وی با بیان اینکه قیمت خرید وش پنبه امسال از  ۹ تا ۱۲ هزار تومان در نوسان است،  خاطرنشان کرد: درحقیقت استفاده بهینه از بعد زمان در الگوی کشت و تناوب زراعی برای کشاورز مهیا شده که با ترویج ارقام پربازده پنبه، میانگین عملکرد در شهرستان از ۳.۵ تن به پنج تن فعلی ارتقا یافته است.

نظمی با بیان اینکه در مزارع شاخص عملکرد به بیش از هفت تن رسیده است، افزود: میزان وش خریداری شده توسط کارخانجات پنبه پاک کنی فعال در شهرستان از تولیدکنندگان پنبه پنج هزار تن و مازاد بر تولید شهرستان ۲ هزار و ۳۰۰ تن است که در مجموع هفت هزار و ۳۰۰ تن است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان خداآفرین ابراز امیدواری کرد با توجه به پتانسیل موجود و عملکرد مزارع شاخص و با استفاده بهینه از همه عوامل دخیل در تولید، در آینده نزدیک شاهد گسترش سطح زیرکشت و افزایش درآمد کشاورزان باشیم.

محصول پنبه خداآفرین به دلیل شرایط آب و هوایی منطقه به لحاظ نازکی و لطافت مرغوب ترین نوع در ایران است که متاسفانه مزارع زیرکشت این محصول در حدود ۵ سال قبل از یکهزار و ۲۰۰ هکتار به ۹۰۰ هکتار کاهش یافته است. 

ایران پنبه شاخص شرایط آب و هوایی کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر