کد خبر: 1021434 A

با حضور معاون رئیس جمهور صورت گرفت؛

مرکز توانمندسازی و جامع پذیری بیماران بهبود یافته بانوان آرزو و مرکز درمان و توانبخشی روانی مزمن بانوان گلستان با حضور معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده راه اندازی شد.

به گزارش‌خبرنگار ایلنا از قزوین، مراکز بیماران بهبود یافته بانوان استان قزوین با ۹ میلیارد ریال اعتبار راه‌اندازی شده و ۷۰ نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

علیرضا وارثی مدیر کل بهزیستی استان قزوین در این مراسم گفت: نرخ شیوع اعتیاد در کشور در حالی ۵/۴ درصد است که این نرخ در استان قزوین ۳/۹ درصد است.

مدیر کل بهزیستی استان افزود: نرخ اعتیاد در بین بانوان کشور در حالی ۱/۹ درصد است که این رقم در استان قزوین ۰/۹ درصد است که نشان‌دهنده وضعیت مطلوب قزوین نسبت به میانگین کشوری در زمینه اعتیاد است.

žوی یادآورشد: طلاق، اعتیاد، اقدام به خودکشی، خشونت خانگی و زنان سرپرست خانوار از جمله مهم ترین موضوعات مربوط به زنان و خانواد در استان قزوین است که بهزیستی نسبت به آنها برنامه های ویژه ای را دنبال می‌کند.

وراثی افزود: این اداره کل در زمینه طلاق وظایفی را دنبال می کند که مهم ترین آنها شامل تحکیم و تعالی بنیان خانواده از طریق افزایش رضایتمندی، پایداری روابط خانوادگی، پیشگیری و کاهش طلاق و عوارض ناشی از آن در استان می شود.

ž این مسئول گفت: برای کاهش و کنترل این پدیده اجتماعی هم اداره کل بهزیستی اقدام به راه اندازی مرکز جامع مراقبت از خانواده در کلیه شهرستان های استان، ارایه خدمات به زوجین متقاضی طلاق، برنامه های آگاه سازی از طریق اورژانس اجتماعی، توسعه مراکز مشاوره و توسعه اورژانس اجتماعی کرده است.

مدیر کل بهزیستی استان با اشاره به آمار زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به سامانه تصمیم استان قزوین اضافه کرد: امسال چهار هزار و ۷۹۸ به این سامانه مراجعه کرده اند که از این تعداد بیش از ۲۸ درصد به سازش منتهی شده است.

وارثی ادامه داد: این اداره کل در زمینه مسایل اجتماعی و اعتیاد راهبردهایی را دنبال می کند که شامل درمان و بازتوانی اعتیاد مبتنی بر الگوی پرهیز مداری، نگهداری از افراد بهبود یافته بی‌خانمان و ارایه خدمات بهداشتی جهت پیشگیری از بیمارهای مسری می شود.

ž وی عنوان کرد: بهزیستی استان قزوین براساس این راهبردها برنامه هایی را از جمله پذیرش و ارائه خدمات به زنان دارای اعتیاد در کمپ ساحل امن، مرکز توانمندسازی زنان و صیانت از بیماران بهبود یافته و مرکز سرپناه شبانه(شلتر) زنان انجام می دهد.

žوارثی افزود: در حال ۹ هزار و ۵۳۳ نفر از زنان و دختران دارای معلولیت تحت پوشش اداره کل بهزیستی هستند که از این تعداد ۹ هزار و ۱۰۶ نفر مستمری دریافت می کنند.

استان قزوین خانواده درمان معاون رئیس جمهور بهبود یافته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر