کد خبر: 1021148 A

عصر امروز صورت گرفت؛

در حاشیه سی و هشتمین اجلاس شورای عالی استانها تفاهمنامه همکاری میان شورای عالی استانها و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر منعقد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر امروز در بخش عصرگاهی اولین روز از سی و هشتمین اجلاس شورای عالی استانها تفاهمنامه همکاری میان علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها و علی شیرکانی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر به نمایندگی از شورای عالی استانها و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر منعقد شد.

در بخشی از مقدمه این تفاهم نامه آمده است:

در راستای اصل یکصدم تا یکصد و سوم و بیست و نهم قانون اساسی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات فرادستی مربوط به تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و شورای عالی استانها و تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر کشور به منظور تحقق اهداف و برنامه های دولت در خصوص تعمیم و گسترش پوشش نظام تامین اجتماعی و افزایش ضریب پوشش بیمه اجتماعی تفاهم نامه همکاری منعقد می شود.

امید است با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های مشترک گام مثبتی در راستای توسعه تعمیم و گسترش عدالت اجتماعی برداشته شود.

استفاده از ظرفیت انتخابات پوشش کشاورزان برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر