کد خبر: 1021085 A

معاون وزیر کار:

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خراسان رضوی با حدود ۱۴۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی نقش محوری در تصمیم سازی و تصمیم گیری مربوط به جامعه کار و تولید دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، حاتم شاکرمی در نشست با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خراسان رضوی افزود: دستمزد امسال نسبت به پارسال در مجموع مزد و مزایا نزدیک به ۴۲ درصد افزایش یافت در صورتی که میزان تورم کمتر از این بود.

وی ادامه داد: سیاست دولت همواره بر کاهش فاصله مزد و تورم بوده است و سعی کردیم در قالب ظرفیت شورای عالی کار به سوی عملیاتی کردن این سیاست پیش برویم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کسانی که می‌گویند شورای عالی کار مطابق با تورم به وظیفه خود عمل نکرده است این آمار و ارقام را در نظر بگیرند که به عنوان نمونه پارسال بیش از ۴۲ درصد افزایش مزد داشتیم اما قبول داریم که اتفاقاتی که امسال رخ داد این تصمیم بسیار خوب را کمرنگ کرد.

وی افزود: خراسان رضوی با حدود ۱۴۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی نقش محوری در تصمیم سازی و تصمیم گیری مربوط به جامعه کار و تولید دارد.

شاکرمی ادامه داد: پارسال در دولت همچنین سند ارزشمند " کار شایسته" به تصویب رسید که آزادی انجمنها، اشتغال مولد، عدالت اجتماعی، منع کار کودک و سلامت نیروی کار برخی از مواد این سند است.

وی با بیان اینکه  وظیفه ما تقویت همه تشکل‌های کارگری است گفت: در توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تفاوتی قائل نیستیم.

تصمیم گیری های جامعه خراسان رضوی سلامت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر