کد خبر: 1020128 A

مدیرکل بهزیستی فارس خبر داد:

مدیرکل بهزیستی فارس از افزایش حق پرستاری افراد دارای معلولیت خیلی شدید خبر داد و گفت: این مصوبه از ماه آینده اجرا می شود.

به گزارش ایلنا سید محمدصادق کشفی نژاد با بیان اینکه حقوق پرستاری افراد دارای معلولیت خیلی شدید در دو محل ضایعه نخاعی و خانواده محور بررسی می شود، اظهار داشت: ۱۲ هزار نفر از حق پرستاری خانواده محور برخوردار بودند و در ماه گذشته ۲۰ هزار نفر به این جمعیت  اضافه شدند که در مجموع سازمان بهزیستی کشور به این ۳۲ هزار نفر مبلغ ۲۵۰ هزار تومان حق پرستاری پرداخت می کند.

کشفی نژاد ادامه داد؛ همچنین پرستاران ضایعه نخاعی شامل ۲۷ هزار نفر هستند که مبلغ ۵۵۴ هزار تومان حق پرستاری می گیرند و این در مصوبه جدید از ماه آینده به ۶۱۰ هزار تومان افزایش می یابد.

 

بهزیستی حقوق خانواده حق پرستاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر