کد خبر: 1016005 A

عسکری چاوردی خبر داد:

مدیر پایگاه میراث جهانی مجموعه تاریخی ساسانی فیروزآباد و سروستان گفت: کنفرانس جهانی میراث ساسانی، بهار سال آینده در استان فارس برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا عسکری چاوردی با اعلام این خبر افزود: در این کنفرانس جهانی، نتایج تحقیقات علمی جدید دانشمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقات داخلی و خارجی در حوزه میراث جهانی ساسانیان ارائه می شود.  

عسکری چاوردی با اشاره به موضوعاتی که در این کنفرانس بین المللی ارائه خواهد شد، گفت: این کنفرانس محصول مطالعات چند ساله اخیر دانشگاه ها و مراکز تحقیقات بین المللی در حوزه میراث جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فارس است.

وی گفت: محققان و دانشمندان در این کنفرانس و طی دو روز نتایج جدید تحقیقاتی خود را در خصوص باستان شناسی و بررسی های ژئوفیزیک در شهر گور، آب و هواشناسی کهن دشت فیروزآباد، شکل گیری شهر و منظر باستان شناختی ساسانی، جغرافیای تاریخی اردشیر خوره، نتایج مطالعات اولیه از مرمّت و حفاظت نقش برجسته های ساسانی تنگاب و نقاشی های دوره ساسانی شهر گور، مستندنگاری و شیوه های علمی در پایش بناهای تاریخی قلعه دختر و کاخ اردشیر، نتایج مطالعات ژئومورفولوژی دشت، مدیریت سیستم های سنتی کهن آبیاری در دشت فیروزآباد، نقشه های باستان شناسی و نتایج جالب توجه از بررسی مسیرهای تجارت دریائی ساسانیان در دشت های پس کرانه ای فیروزآباد تا ساحل خلیج فارس و بنادر تاریخی اردشیر خوره ارائه و معرفی خواهند کرد.

دانشیار باستان شناسی دانشگاه شیراز در ادامه با تاکید بر اهمیت موضوع توسعه پایدار، افزود: کنفرانس در چارچوب ارائه نتایج دور اول مطالعات میدانی ۵ ساله اخیر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی در زمینه مطالعات میراث جهانی ساسانیان انجام می شود و هدف آن تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بلند مدت جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۰ در زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی بخش مرکزی و جنوب فارس است.

استان فارس تجارت جمهوری اسلامی ایران سند چشم انداز هواشناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر