کد خبر: 1011181 A

با حکم حسن صادقی؛

با حکم معاون دبیرِ کل خانه کارگر امور استانها و شهرستانها، فرشاد اوجانی بعنوان دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان کرج منصوب شد.

به گزارش ایلنا از البرز در متن حکم حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر امور استانها و شهرستانها خطاب به فرشاد اوجانی، آمده است:

به موجب این حکم جنابعالی به سمت "دبیر اجرایی خانه کارگر کرج" منصوب می گردید. امید است با به کارگیری تجارب گرانبهایی که برگرفته از عمری تلاش و ممارست در حوزه کارگری است با کمک اعضای هیات اجرایی و سایر تشکلات کارگری استان در حوزه  خدمت به جامعه شریف و زحمتکش کارگران منطقه و ایجاد روحیه تعامل با کارآفرینان ارزشمند آن شهرستان، موفق و موید باشید.

حسن صادقی-خانه کارگر فرشاد اوجانی دبیر اجرایی خانه کارگر کرج انتصاب در شهرستان کرج معاون دبیرکل خانه کارگر امور استانها و شهرستانها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر