رئیس جمهور:

ایلنا: رئیس جمهور گفت: کشاورزی، معدن، وجود مراکز علمی، دانشگاهی و نیروی انسانی کارآمد از سرمایه‌های ارزشمند استان هستند.

پربازدیدترین