کد خبر: 1044860 A

با شناسایی نیازهای فناورانه؛

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: در سال 99 نیازهای فناورانه 16 واحد تولیدی استان مورد شناسایی قرار گرفت که از این بین 2 واحد صنعتی منجر به رفع نیاز فناوری شد.

به گزارش ایلنا، محمد اهلی عنوان کرد: حرکت در مسیر پژوهش در توسعه صنعت و توانمند سازی واحدهای تولیدی نقش کلیدی دارد که بدین منظور رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی در حوزه تحقیق و توسعه، با همکاری مشاورین و واحدهای صنعتی در دستور کار این شرکت شهرک های صنعتی قرار گرفته است.

وی دانش و فناوری را یکی از ضروریات مهم در توسعه صنعت و شهرک های صنعتی عنوان کرد و گفت: بدین منظور لیست اولویت های پژوهشی توسط این شرکت احصاء و در اختیار پژوهشگران و کارشناسان قرار داده شده است.

اهلی افزود: با فعالیت های پژوهشی می توان فرآیند فناوری را در صنعت نهادینه و با بهینه کردن سرمایه گذاری ها، به سمت اقتصاد صنعتی دانش مدار حرکت کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل تصریح کرد: باروری و به‌کارگیری طرح‌ها و ایده‌های فناورانه و کارآفرین در کشور باعث رشد و توسعه صنعت می شود و زمینه ساز شکوفایی ایده های کارآفرین و حمایت از نوآوری و بروز خلاقیت نیروهای محقق جوان خواهد شد.

وی افزود: در این راستا حمایت از شناسایی، ارزیابی و دسته بندی نیازها و مسائل فناورانه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی یکی از مواردی است که مورد حمایت شهرک های صنعتی قرار می گیرد و از طرح های موفق حمایت مالی می شود.

اهلی تصریح کرد: با شناسایی نیازهای فناورانه و احصاء مشکلات واحدهای تولیدی، از واحدهایی که نیاز به رفع نیاز فناوری دارند در زمینه های مختلف از قبیل انتقال تکنولوژی حمایت مالی می شود که بدین منظور مشکلات فناوری 16 واحد تولیدی استان مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت که از این بین برای 2 واحد صنعتی رفع نیاز فناوری به عمل آمد.

فناوری واحدهای صنعتی شهرک های صنعتی اردبیل محمد اهلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر