کد خبر: 1019463 A

مدیر شرکت نفت منطقه اردبیل:

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: شهروندان و همچنین کارکنان جایگاه های سوخت موظف به استفاده از ماسک هستند لذا از ورود شهروندان فاقد ماسک به جایگاه ها ممانعت می شود.

به گزارش ایلنا، سید حجت مدنی در بازدید از جایگاه های عرضه سوخت، تاکید کرد: با توجه به اینکه جایگاه های عرضه فرآورده از مراکز خدماتی هستند که هیچگونه ممنوعیت ورود ندارند، بنابراین به منظور حفظ سلامت شهروندان و کارکنان جایگاه ها ، لازم است دستورالعمل‌های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل تصریح کرد: مسئولان و همچنین شهروندان و کارکنان جایگاه های سوخت موظف به استفاده از ماسک هستند و بر اساس دستورالعمل های ستاد مبارزه با کرون، از ورود شهروندان فاقد ماسک به جایگاه ها ممانعت می شود.

ماسک کرونا جایگاه سوخت پروتکل های بهداشتی شرکت نفت اردبیل سید حجت مدنی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر