کد خبر: 31234 A

انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام كرد:

همانگونه که حوزه به خود حق می‌دهد که از نمایش برخی فیلم‌ها خودداری کند، صاحبان فیلم و به نمایندگی آنان دفا‌تر پخش فیلم نیز حق دارند که فیلم‌هایشان را برای نمایش به سینماهای این نهاد که رفتاری فراقانونی دارد، ارائه نکنند.

ایلنا: انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران اقدام دفا‌تر پخش فیلم در تحریم سینماهای حوزه هنری را مورد تائید قرارداد.
 به گزارش خبرنگار ایلنا؛ انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران طی اطلاعیه‌ای كه نسخه‌ای از آن را در اختیار ایلنا قرار داده؛ اعلام کرده است: اقدامی که ماه‌ها پیش باید صورت می‌گرفت، سرانجام شکل گرفت و دفا‌تر پخش فیلم بخش خصوصی، در اقدامی متقابل، ارائه فیلم به سینماهای حوزه هنری را تحریم کردند.

بدیهی است همانگونه که حوزه به خود حق می‌دهد که از نمایش برخی فیلم‌ها خودداری کند، صاحبان فیلم و به نمایندگی آنان دفا‌تر پخش فیلم نیز حق دارند که فیلم‌هایشان را برای نمایش به سینماهای این نهاد که رفتاری فراقانونی دارد، ارائه نکنند.

انجمن تهیه کنندگان مستقل از دیگر مجامع صنفی انتظار دارد بخاطر آنچه ممیزی مجدد از سوی حوزه هنری اعلام شده، این اقدامات غیرقانونی را رسماً و کتباً محکوم نمایند. باشد تا هماهنگی اصناف سینمایی کشور به رفتارهای غیر قانونی و فراقانونی این گونه مراکز پایان دهند.

حوزه هنری انجمن تهیه کنندگان مستقل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر