کد خبر: 18274 A

وزیر بهداشت در گفت وگو با ایلنا‌:

نگرانی‌ها در مورد پارازیت ها بی مورد است /آمار‌های سقط جنین همه در وزارت بهداشت موجود است و هیچ یک نشان نمی‌دهد پارازیت‌های موجب اتفاق خاصی در این زمینه شده باشد‌.

ایلنا: وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گفت‌: این که برخی می‌گویند پارازیت ها منجر به افزایش سقط جنین می‌شوند صحت ندارد‌.‌

مرضیه وحید دستجردی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این مطلب گفت‌: یک کمیته بررسی وضعیت دکل‌های مخابراتی، پارازیت ها و موادی که آلاینده سلامت مردم و محیط هستند در وزارت بهداشت مشغول فعالیت است و تقریبا در این سه سال هم این کمیته جلسات متعددی را به منظوربررسی های علمی وکارشناسی داشته است که خوشبختانه بازخورد و نتیجه بررسی‌ها این بوده است که پارازیت‌ها در سلامت مردم هیچ تاثیری ندارد‌.‌

وی با اشاره به اینکه همه آمارها در حوزه سلامت در وزارت بهداشت متمرکز است افزود‌: آمار‌های سقط جنین و همچنین آمارهای عوارض در کشور همه در وزارت بهداشت موجوداست و هیچ یک نشان نمی دهد پارازیت‌ها، موجب اتفاق خاصی در این زمینه شد ه باشد‌.‌

دستجردی خاطرنشان کرد‌: بنابراین نه تنها من به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت بلکه همه حوزه‌های کارشناسی معتقد هستند که پارازیت ها هیچ تاثیری بر سلامت مردم ندارد.‌

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه نگرانی ها در مورد پارازیت ها بی مورد است افزود‌: ما از دوستان خواهش می‌کنیم اگر نگرانی دارند با کمیته‌های کارشناسی ما مطرح کنند تا نگرانی شان زودتر مرتفع شود‌.‌

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر