کد خبر: 9568 A

با بررسی اعضای کمیسیون اجتماعی؛

طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود.

طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛اعضای کمیسیون اجتماعی یک شنبه هفته جاری لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران  به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی را بررسی می کنند.

بر این اساس اعضا کمیسیون اجتماعی همچنین طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت در کمیسیون اجتماعی نیز یکشنبه هفته جاری بررسی می شود.

اعضای کمیسیون اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر