کد خبر: 87459 A

کمیجانی به ایلنا خبر داد:

چهار تشکل فرهنگیان سراسر کشور پس از برگزاری نشست های مشترکی به ترتیب اولویت محمد علی نجفی، مرتضی حاجی، علی اصغر فانی، معصومه ابتکار و رحیم عبادی را برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم به رئیس جمهور منتخب معرفی کردند.

دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی گفت: چهار تشکل فرهنگیان سراسر کشور پس از برگزاری نشست های مشترکی به ترتیب اولویت محمد علی نجفی، مرتضی حاجی، علی اصغر فانی، معصومه ابتکار و رحیم عبادی را برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم به رئیس جمهور منتخب معرفی کردند.

فرج کمیجانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نشست مشترک چهار تشکل فرهنگیان سراسر کشور عنوان کرد: بدون شک موثر ترین عامل پیروزی روحانی در انتخابات حمایت همه جانبه فرهنگیان به ویژه تشکل های صنفی و سیاسی معلمان از ایشان بود. بنابراین چهار تشکل فرهنگیان سراسر کشور از جمله انجمن اسلامی معلمان ایران، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، سازمان معلمان ایران و کانون صنفی معلمان هر کدام طی نشست های جداگانه ای با اعضای خود در سراسر کشور نسبت به معرفی بهترین گزینه برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش اقدام به نظرخواهی از اعضای خود کردند.

وی افزود: پس از این طی نشست مشترک اعضای هیات رئیسه این چهار تشکل از بین 50 فردی که برای تصدی گری این پست مطرح شده بودند بر اساس معیارها و شاخص هایی که برای وزارت آموزش و پرورش وجود دارد به ترتیب اولویت محمد علی نجفی، مرتضی حاجی، علی اصغر فانی، معصومه ابتکار و رحیم عبادی انتخاب شدند.

کمیجانی با بیان اینکه این پیشنهاد فرهنگیان سراسر کشور طی نشست حضوری توسط نمایندگان این 4 تشکل به استحضار مشاورین ارشد دکتر روحانی رسید، گفت: صورت جلسه معرفی این پنج نفر نیز به شکل کتبی به مشاورین رئیس جمهور منتخب تحویل داده شد.

وی ادامه داد: حاجی بابایی وزیر فعلی آموزش و پرورش که انتقادات زیادی نیز به او مطرح است در کلیه تشکل های فرهنگیان سراسر کشور برای تصدی گری پست وزارت آموزش و پرورش حتی یک رای هم نیاورد. اعتقاد ما بر این است که دکتر روحانی می تواند با معرفی وزیر آموزش و پرورش از میان این پنج نفر دل فرهنگیان سراسر کشور را شاد کند. در ضمن.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر