کد خبر: 62097 A

مدیر جهاد کشاورزی فومن:

اولین نشاء برنج در سطح یک هکتار و رقم صدری و علی کاظمی در مورخ 18/1/92 توسط رحیم لنگری کشاورز روستای سرابستان فومن انجام شد

ایلنا- فومن:مدیر جهاد کشاورزی  فومن،گفت: فومن دارای 13 هزار و 870 هکتار اراضی شالیزاری بوده که 72 هزار تن شلتوک و حدود 47 هزار تن برنج سفید از آن استحصال  ودر مجموع این شهرستان 6 درصد برنج استان را تامین می کند.

به گزارش ایلنا از فومن،محمدرضا ابراهیم زاده امروز با اعلام این خبر به رسانه ها،اظهار داشت: با شروع فصل زراعی و با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی و استفاده از آب زراعی اولین نشاء برنج در سطح یک هکتار و رقم صدری و علی کاظمی در مورخ 18/1/92 توسط رحیم لنگری کشاورز روستای سرابستان فومن انجام شد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر