کد خبر: 999379 A

عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران فاقد راهبرد مشخص و سیاست واحد در راستای ایمنی، حمل ونقل و ترافیک است و کاملا سلیقه‌ای عمل می‌کند، به گونه‌ای که با تغییر مدیران برنامه‌های عملیاتی دستخوش تغییر می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهربانو امانی در جریان دویست و پنجاهمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری در ارتباط با کوتاهی و تکمیل برنامه عملیاتی ایمنی حمل ونقل شهر تهران گفت: با توجه به برنامه سوم توسعه شهر تهران، مهمترین استراتژی و راهبرد شورای پنجم در تغییر ریل، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در مدیریت شهری جدید بود، اما متاسفانه اهداف برنامه آن‌ گونه که باید به کار گرفته نشده است. 

او ادامه داد: به ویژه در بحث ایمنی حمل و نقل عمومی آن‌گونه که باید برنامه‌ها مطابق با برنامه سوم توسعه پیش نرفت. یکی از اهداف اصلی شورای پنجم توجه به ایمنی در حمل ونقل و ترافیک بوده است و از همان روزهای اول به این موضوع ورود کرد. 

امانی افزود: این موضوع در فرآیند تدوین برنامه پنج‌ساله سوم توسعه مطرح شد و بندهای متعددی توسط کمیسیون عمران و حمل ونقل در برنامه پیشنهاد شد که در نهایت با توصیه اعضای محترم شورا و هماهنگی معاونت تخصصی در بند ۱۹ ماده ۵۵ تدوین شد. براساس این بند مقرر شد برنامه عملیاتی ایمنی حمل و نقل تا پایان اول برنامه تهیه و برای تصویب به شورا ارسال شده است که تاکنون این برنامه ارائه نشده است. 

عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران افزود: اساسا شهرداری تهران فاقد راهبرد مشخص و سیاست واحد در راستای ایمنی، حمل ونقل و ترافیک است و کاملا سلیقه‌ای عمل می‌کند، به گونه‌ای که با تغییر مدیران برنامه‌های عملیاتی دستخوش تغییر می‌شود. 

امانی تاکید کرد: انتظار می‌رود شهرداری نسبت به رعایت و اجرای قوانین و مقررات شورای شهر در اسرع وقت اقدام کند.

شهربانو امانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر