کد خبر: 997204 A

اعضای شورای شهر تهران به پلاک ثبتی خیابان آفریقا که باغ بودن آن دو بار توسط دیوان عدالت اداری نقض شده بود رای باغ دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه جلسه امروز شورای شهر تهران پلاک ثبتی به مساحت ۱۱۷۵ متر مربع واقع در میدان پونک در منطقه ۲ مورد بررسی قرار گرفت. 

محمد سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: یک قطعه زمین با کاربری قدیم مسکونی است که کمیسیون ماده ۷ درباره پلاک ثبتی مادر رای باغ داده است و در سال ۹۷ نیز باغ اعلام شده است. کمیسیون ماده ۱۲ در سال ۸۴ رای باغ داده است. حد نصاب درختان ۷۱ اصله درخت است در حالی که وضع موجود آن فاقد درخت است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن است. 

به گزارش ایلنا این پلاک ثبتی با ۱۳ رای موافق باغ اعلام شد. 

پلاک ثبتی بعدی که در جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت، زمینی به مساحت ۱۱۴۴ متر مربع در منطقه ۵ بلوار سیمون بولیوار بود. 

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: یک قطعه زمین مزروعی که در گذشته باغچه بوده است و کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۷ رای باغ صادر کرده است و رای کمیسیون ماده ۱۲ نیز دایر باغ بوده است. حد نصاب درختان در این ملک ۴۶ اصله درخت است درحالی که وضع موجود فاقد درخت است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن ملک است. 

به گزارش ایلنا این پلاک ثبتی نیز با ۱۵ رای موافق باغ اعلام شد. 

در ادامه جلسه یک پلاک ثبتی با مساحت ۱۳۲۲ متر مربع در منطقه ۱ واقع در خیابان حکمت مورد بررسی قرار گرفت. 

سالاری درباره این پلاک ثبتی گفت: سند مادر این قطعه زمین مزروعی و کابری قدیم فضای سبز بوده است. کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۸ اعلام کرد، شرایط احراز باغ بودن را دارد. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی با توجه به اینکه بخشی از یک باغ بزرگ بوده مبنی بر باغ بودن است. 

به گزارش ایلنا، این پلاک ثبتی با ۱۵ رای موافق اعضای شورای شهر باغ اعلام شد. 

در ادامه پلاک ثبتی با مساحت ۲۵۲ متر مربع در منطقه ۱۸ مورد بررسی قرار گرفت. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن این پلاک با ۱۰ رای موافق اعضای شورای شهر تهران باغ اعلام شد. پلاک ثبتی دیگری نیز در این منطقه با مساحت ۲۱۳ متر مربع رای باغ گرفت. 

دستور دوازدهم جلسه امروز شورای شهر مربوط به پلاک ثبتی به مساحت ۴هزار و ۶۸۷ متر مربع در منطقه ۱۷ خیابان زمزم بود. 

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۵ رای باغ صادر کرده است و در سال ۶۹ کمیسیون ماده ۱۲ نیز رای مشجر دایر صادر کرده است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی برر باغ بودن ملک است. 

به گزارش ایلنا اعضای شورای شهر تهران به این پلاک ثبتی رای باغ دادند. 

بررسی پلاک ثبتی بعدی مربوط به قطعه زمینی واقع در منطقه ۳، محله ونک به مساحت ۱۷۲۹ متر مربع بود. 

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: کاربری قدیم این ملک مسکونی بوده است و با ۷۶ اصله درخت سبز و خشک این پلاک ثبتی باغ تشخیص داده شد. کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر نیز رای بدوی باغ بودن را تایید کرده اما دیوان عدالت در سال ۸۴ آنرا ابطال و کمیسیون ماده ۷ مجددا در سال ۹۸ رای باغ بودن صادر کرده است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن است. 

به گزارش ایلنا این پلاک ثبتی با ۱۶ رای موافق اعضای شورای شهر تهران باغ اعلام شد. 

دستور چهاردهم مربوط به یک پلاک ثبتی واقع در منطقه ۲۱ به مساحت ۴۹۴ متر مربع بود که با رای موافق اعضای شورای شهر تهران باغ اعلام شد. 

پلاک ثبتی دیگری که در جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت قطعه زمینی به مساحت ۵۸۸ متر مربع در منطقه ۵ واقع در سردار جنگل بود. 

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: کاربری قدیم مسکونی بوده است و نظر کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۸ باغ اعلام شده و کمیسیون ماده ۱۲ باغ مشجر اعلام کرده است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن ملک است. 

سید ابراهیم امینی در مخالفت با باغ اعلام شدن این ملک گفت: کاربری قدیم ملک مسکونی بوده است. درختان موجود ۱۸ اصله درخت اصل و خشک است. نمی‌دانم بر چه اساسی مبنی بر باغ بودن است. . قید زمین در سند و نداشتن حداقل درختان ملاک نبود نیاز به تصمیم گیری نبود و نظر کمیسیون ماده ۱۲ ملاک است؟ 

نوری در موافقت با رای باغ گفت: در قانون اگر ملکی یکی از این شرایط را داشته باشد باغ است. یک اینکه، سند مادر قبل از تفکیک باغ باشد و دو اینکه سابق بر رای دایر باغ، باغچه یا مشجر از کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری باشد. به استناد آیین نامه حفظ و گسترش این ملک باغ است و نیازی به حدنصاب و سند نیست و تنها یکی از این ملاک‌ها کفایت می‌کند. 

به گزارش ایلنا این پلاک ثبتی با ۱۲ رای موافق باغ اعلام شد. 

پلاک ثبتی دیگری که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت و بررسی آن با نظرات قابل توجهی در شورای شهر همراه بود مربوط به زمینی به مساحت ۴هزار و ۲۷ متر مربع در خیابان آفریقا منطقه ۳ بود. 

سالاری در تشریح این پلاک ثبتی گفت: کاربری قدیم باغ بوده است و نظر کمیسیون ماده ۷ در سال ۸۵ باغ اعلام شد اما دیوان عدالت اداری در سال ۹۲ آنرا ابطال کرد که مجددا در شورای شهر رای باغ گرفت و دیوان مجددا این رای را ابطال و غیرباغ اعلام کرد. 

او ادامه داد: حدنصاب درختان موجود باید ۲۴۶ درخت باشد درحالی که بدون درخت است. این زمین دارای یک اسکلت فلزی بدون سقف است که در سال ۵۵ با ۳۰ درصد سطح اشغال در ۱۱ طبقه پروانه گفته است اما اجرای آن سال‌ها متوقف است. برروی فونداسیون آن در سال۹۷تعداد ۲۷ اصله درخت خودرو عرعر تولید شده است. 

سالاری با اشاره به نظر کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: درختانی با محیط بن ۵ تا ۴۰ سانت وجود داشته که مجوز انتقال گرفته. با عنایت به اینکه قبل از سال ۵۵ پروانه ساخت اخذ ودارای اسکلت فلزی زنگ زده می‌باشد، به رغم داشتن محیط بن زیاد به دلیل دریافت پروانه و مجوز انتقال درختان غیرباغ است. اما با توجه به تعداد درختان باید صحن شورا دراینباره تصمیم گیری کند. 

رسولی در مخالفت با غیرباغ اعلام شدن این پلاک ثبتی گفت: دوره چهارم این ملک باغ شناخته شده است اینکه الان درخت موجود نیست، طبیعتا اگر قرار بود باغ باشد درختان را قطع نمی‌کردند. براساس قانون دیوان عدالت نمی‌تواند تعیین تکلیف کند. در نتیجه پرونده رای باغ دارد و قابل طرح نیست. 

رسولی ادامه داد: شورا در دوره گذشته رای باغ داده است و اگر اکنون مساله غیرباغ بودن مطرح شده به نظر می‌رسد بحث پول و زور پشت این دستور است و نظر من این است که از دستور کار خارج بشود چرا که قابل طرح نیست. 

امینی در واکنش به صحبت‌های رسولی گفت: دیوان عدالت در گذشته وارد ماهیت نمی‌شد و اگر ایرادی داشت نقض می‌کرد، اما در قانون جدید این حق به دیوان داده شده است که بعد از یک مرتبه نقض، هر تصمیمی دیوان بگیرد لازم الاتباع است. یک زمانی دیوان وارد ماهیت می‌شود و می‌گوید رای را باطل کردم و شهرداری مکلف به صدور پروانه است. در این پرونده که از سوی دیوان نقض شده را نمی‌توانیم رسیدگی نکینم در نتیجه نمی‌توان از دستور خارج کرد. 

او ادامه داد: سند یک قطعه زمین محصول است. درختان مورد نیاز ۲۴۶ اصله است، در حالی که در نظریه کارشناسی ذکر شده ۲۷ اصله درخت عرعر است. وقتی می‌گوییم باغ، به درختان مثمر اطلاق می‌شود. لذا نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن درست است. 

نوری در مخالفت با غیرباغ اعلام شدن این پلاک ثبتی گفت: علت اینکه پرونده اکنون در شورا مطرح می‌شود به این دلیل است که از سوی شهرداری به ماده ۷ درخواست بررسی دارد و سپس باید در صحن شورا مطرح شود. این پرونده در بایگانی راکد دائم است و اصلا در ماده ۷ مطرح نشده. اگر قرار است در شورا مطرح شود باید از مسیر ماده هفت بیاید. 

او ادامه داد: این پرونده در سال ۹۲ رای باغ دارد. در سال ۵۴.۲۷۱ اصله درخت داشته که درختان عرعر نبودند بلکه صنوبر، سرو و بید مجنون بوده است. در سال ۹۲ کمیسیون ماده ۷ رای باغ می‌دهد. دیوان عدالت در سنوات می‌گوید کمیسیون ماده ۷ صلاحیت رای دادن ندارد. در حالی که اکنون تعارضات در دیوان عدالت قابل تامل است. رای دیوان انگار بر این است که رای غیرباغ را بگیرد. دیوان رای خود را نقض می‌کند و می‌گوید شورای شهر نظر دهد. در حالی که شورا هم رای باغ می‌دهد. 

نوری تاکید کرد: قصه‌هایی که این پرونده دارد کمک می‌کند تصمیم بگیریم. باید پرونده از کمیسیون ماده ۷ وارد شود و ملاک زمان حال نیست. اینکه ۱۲۷ هکتار اراضی تهران نابود شده است، به همین دلیل بوده است. رای شورا در سال ۹۵ باغ بوده است و اکنون دوباره می‌خواهد از مزایای غیرباغ استفاده کند. رای شورا را نباید شورای شهر نقض کند. 

آروین نیز در واکنش به این پرونده گفت: ملک ۴هزار مترمربع است که در سال ۹۵ رای باغ گرفته است. الان به چه چیزی استناد می‌شود که رای غیرباغ دهیم؟ سه دوره رای باغ گرفته است. وضع حال ملک اگر ملاک است همه درختان را قطع کنیم و بگوییم ملک حالا غیرباغ است. شورای شهر اگر رای غیرباغ دهد، همه استدلال‌های شورای شهر چهارم را نقض می‌کند. به چه استنادی می‌خواهد نقض شود؟ اکنون نظریه جدید کمیسیون ماده ۷ را نداریم و این تبدیل به رویه می‌شود که به دیوان عدالت می‌رود و در دوره بعد رای غیرباغ می‌گیرد. 

نژادبهرام: در واکنش به اظهارات اعضای شورای شهر گفت: به ما اعتماد کنید، چطور وقتی می‌گوییم باغ است نظر ما را قبول دارید و وقتی می‌گوییم غیرباغ است آنرا قبول ندارید؟ امروز ده پرونده را باغ اعلام کردیم که چیزی نگفتید. اینگونه آدم حساس می‌کند منظور شما این است که ما میلی بررسی می‌کنیم و تحت فشار قرار می‌گیریم و نمی‌توانیم بررسی را خوب انجام دهیم. 

به گزارش ایلنا غیرباغ بودن این پرونده به رای گذاشته شد و موافقت اعضای شورای شهر تهران باغ شناخته شد.

بررسی پرونده باغات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر