کد خبر: 997043 A

اعضای شورای شهر تهران امروز در جریان بررسی پرونده باغات،‌۴ پلاک ثبتی را باغ اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دویست و چهل و نهمین جلسه شورای شهر تهران در حالی آغاز شد که ۱۲ تن از اعضا در صحن شورا حضور پیدا کردند و بقیه اعضا به صورت آنلاین در جلسه حاضر بودند. این جلسه بدون تذکر و با بررسی دو دستور جلسه امروز که مربوط به پرونده باغات و کمیسیون نامگذاری بود، آغاز شد. 

نخستین پرونده امروز، پلاک ثبتی در منطقه ۲۱ در وردآورد به مساحت ۱۹۸۰ متر مربع بود. 

محمد سالاری در تشریح این پلاک ثبتی گفت: کاربری قدیم این پلاک فضای سبز بوده است و زیرپهنه فعلی طرح تفصیلی مسکونی است. نظر کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۸ با داشتن ۸۸ اصله درخت، باغ اعلام شده است. باید ۱۰۴ اصله درخت داشته باشد اما وضع موجود آن فاقد درخت است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی با توجه به تصاویر هوایی سال ۷۴، مبنی بر باغ بودن است. 

محمد علیخانی به عنوان مخالف باغ اعلام شدن این ملک گفت: این قطعه از باغ در قدیم جدا شده و تصاویر قدیمی هم نشان نمی‌دهد که باغ باشد. در تصاویر جدید نیز به شکل کارگاه است و این پلاک ثبتی باغ نیست. 

زهرا صدراعظم نوری در موافقت با باغ اعلام شدن این ملک گفت: وقتی درباره ملکی که شرایط احراز باغ را دارد صحبت می‌کنیم، مفهوم رای به باغ دادن به معنی باغ شدن ملک نیست، بلکه بارگذاری غیرباغ نخواهد داشت. این ملک در سال ۹۸ رای باغ گرفته است چرا که ۸۸ اصله درخت داشته است. این ملک مجزا شده از باغی به نام باغ حاج احد است و عرصه یکپارچه باغ بوده که جدا شده است. ضمن اینکه کاربری قدیم آن نیز فضای سبز است. 

ناهید خداکرمی در مخالفت با نظر برخی اعضا مبنی بر غیرباغ بودن این پلاک ثبتی گفت: توجه داشته باشید که باغ در چه نقطه‌ای قرار دارد، این پلاک ثبتی در منطقه وردآورد قرار دارد و باید به اهمیت آن که در منطقه‌ای پر درخت قرار دارد توجه کرد. 

به گزارش ایلنا، این پلاک ثبتی باغ اعلام شد. 

دستور بعد پلاک ثبتی واقع در منطقه۳ در خیابان آفریقا به مساحت ۶۳۲ متر بود. 

محمد سالاری در تشریح این پلاک ثبتی گفت: کاربری قبلی این پلاک مسکونی بوده است، نظر کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۸ باغ اعلام شد. با توجه به سطح اشغال آن که ۲۵ اصله است و براساس تصاویر هوایی تصمیم مبنی بر باغ بودن است. 

به گزارش ایلنا، این پلاک ثبتی با ۱۲ رای موافق اعضای شورای شهر باغ اعلام شد. 

دستور بعدی بررسی ۳ پلاک ثبتی واقع در منطقه ۱ به مساحت ۱۲۶۱ متر در میدان درکه بود. محمد سالاری در تشریح این پلاک ثبتی گفت: کاربری قبلی مسکونی بوده است. در سال ۹۷، کمیسیون ماده ۷ هر سه پلاک را باغ اعلام کرده است. باید۵۰ اصله درخت داشته باشد در حالی که وضع موجود ۳۰ اصله است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن است. 

به گزارش ایلنا، این ۳ پلاک ثبتی با ۱۵ رای موافق اعضای شورای شهر باغ اعلام شد. 

در دستور بعدی، پلاک ثبتی به مساحت ۱۰۰۰ متر در منطقه ۳، دروس مورد بررسی قرار گرفت. 

محمد سالاری در تشریح این پلاک ثبتی گفت: کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۸ این پلاک ثبتی را باغ اعلام کرده است. کمیسیون معماری و شهرسازی نظر غیرباغ دارد چرا که ۲۱ اصله در محل بنا داشته است و ۳۴ اصله‌ای که مبنا قرار داده شده خارج از محل ساختمان بوده است. 

سید حسن رسولی در مخالفت با نظر کمیسیون مبنی بر غیرباغ بودن این پلاک ثبتی گفت: در سال ۶۱ کارشناس فضای سبز برای جابجایی ۲۱ اصله درخت تقاضا کرده که داخل ملک بوده است. از طرفی کارشناس فضای سبز مرجعیت ندارد. در پرونده هم مجوز جابجایی داده نشده است. لذا براساس محتویات پرونده ملک باغ است. 

الویری به عنوان موافق غیرباغ شدن این پلاک ثبتی گفت: برمبنای گزارش قرائت شده، سابقه مسکونی داشته است و تعداد درختان فعلی به حد نصاب نمی‌رسد و در نتیجه غیرباغ است. 

خداکرمی در مخالفت با نظر کمیسیون گفت: صورت جلسه در سال ۶۱ باغ اعلام شده و ما باید حافظ ثروت‌های شهر باشیم. سال ۶۴ پایان کار گرفته و می‌خواد دوباره ملک را خراب کند و برج بسازد. ملک ۳۰ سال بنا دارد و در اروپا به خانه ۱۰۰ساله هم اجازه ساخت نمی‌دهد ما میخواهیم به این ملک اجازه غیرباغ بدهیم. 

صدراعظم نوری در مخالفت با غیرباغ اعلام شدن پلاک ثبتی گفت: این ملک حدنصاب باغ بودن را دارد و باغ است. 

سپس مجید فراهانی در موافقت با غیرباغ اعلام شدن ملک گفت: هم سند غیرباغ است، هم حد نصاب نشان می‌دهد که غیرباغ است. سال ۶۱ حد نصاب داشته اما با مجوز شهرداری برای احداث بنا ۲۱ درخت را جابجا کردند و در گزارش بعدی حد نصاب را ندارد، در نتیجه دو شرط باغ بودن را ندارد. نکته دیگر حقوق مکتسبه است. تمام اطراف منطقه ساخته شده است، لذا اگر بگوییم باغ است، تبدیل به باغ نمی‌شود، پشنهاد می‌دهم با توجه به اینکه شرایط باغ را ندارد، با قید حفظ درختان موافق غیرباغ باشیم. 

علیخانی نیز به عنوان موافق گفت: مراحل قانونی طی شده است و ملک پایان کار داشته است. چرا باید اینهمه افراط کنیم و هرپلاکی را باغ اعلام کنیم؟ چرا فکر می‌کنیم وقتی می‌گویند هر زمینی باغ نباشد یعنی می خواهند برج بسازند؟ مگر طرح تفصیلی نداریم؟ با این استدلال‌ها نباید حقوق مردم را تضییع کرد. 

نوری در پاسخ به علیخانی گفت: پلاکی در منطقه دو در سایه نبود ضابطه ۴طبقه خلاف بر روی ۷طبقه ساخته است، اگر ضوابط اجرا می‌شود پس این پلاک چگونه ساخته است؟ 

به گزارش ایلنا، این پلاک ثبتی با ۸ موافق و ۸ مخالف، رای باغ گرفت و نظر کمسیون معماری و شهرسازی رای نیاورد.

پرونده باغات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر