کد خبر: 996053 A

در گزارش حسابرسی شهرداری در سال ۹۳ مطرح شد؛

گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و چهل و هشتمین جلسه شورای شهر تهران گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ قرائت شد. 

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ با اشاره به برخی مبانی قانونی گفت: به موجب بند (ج) ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداری‌ها از سوی شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارش‌های مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می‌گیرد. 

او با اشاره به گزارش حسابرس منتخب شورا افزود: حسابرسی از اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ توسط موسسه حسابرسی بهروزان حساب (دارای درجه کیفی ب بر اساس رتبه‌بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است. 

فراهانی در خصوص ارزیابی کمیته بودجه و نظارت اظهار کرد: در ارزیابی کلی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این واحد عدم ارائه‌ی اسناد و مدارک مورد نیاز حسابرسان، ثبت نادرست حساب‌ها، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم ثبت بخشی از خریدها و مصارف انبار، پرداخت‌های خارج از چارچوب قرارداد، پرداختی‌های فاقد اعتبار، ابهامات عدیده پیرامون قرارداد با شرکت خودرو سرویس شهر مشاهده شده است. 

گفتنی است با ۱۴ رای موافق گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر