کد خبر: 992407 A

رئیس بسیج اساتید دانشگاه های تهران، عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقیانوس شناسی و هواشناسی را به عنوان مسئول گروه علمی اقتصاد دریا محور منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی جلیل دارا رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران، مسعود مرادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی و هواشناسی به عنوان مسئول گروه علمی اقتصاد دریا محور منصوب شد.

در این حکم آمده است:

نظر به اهمیت صنایع دریایی در پیشرفت کشور و نیز وجود مرزهای دریایی وسیع کشور و از طرفی لزوم بهره برداری پایدار از منابع گسترده آبی در راستای رشد و پیشرف اقتصادی انتظار می‌رود ضمن شناسایی منابع طبیعی و مالی محیط‌های دریایی کشور با بهره گیری از اساتید مجرب در این حوزه و استفاده از ظرفیت‌های آن پژوهشگاه و سایر مراکز علمی مرتبط به ارائه راهکارهای علمی و اجرایی مبادرت ورزید.

 

اقتصاد اقیانوس شناسی بسیج عضو هیئت علمی هواشناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر