کد خبر: 991149 A

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزپنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: 

شبکه آموزش: 

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش: 

ساعت۸ تا ۸:۳۰ اخلاق حرفه‌ای - درس مشترک - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای وکاردانش

ساعت۸:۳۰ تا۹ نقشه کشی ساختمان - پایه ۱۰ -شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ ریاضی - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ مدل‌سازی مانتو با آستین مدل دار - پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ فنی دوزی - پایه ۱۲ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی: 

ساعت۱۰:۳۰تا ۱۱:۰۰ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱:۰۰ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول: 

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ تفکر و سبک زندگی - (پروژه پژوهشی) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ تفکر و سبک زندگی - پروژه (بخش دو) پایه هشتم

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶ آمادگی دفاعی - درس سوم انقلاب اسلامی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶تا ۱۶:۳۰ مهارت‌های تربیتی - ارتباط متقابل با فراگیران

متوسطه دوم: 

ساعت ۱۶:۳۰ تا۱۷:۰۰ آمادگی دفاعی - پایه ۱۰ - مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ زیست‌شناسی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ ریاضی ۱/ مثلثات و روابط مثلثاتی - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۳ -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه چهار: 

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. 

ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. 

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. 

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی. 

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. 

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی. 

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. 

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیریک. 

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک. 

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. 

شبکه قرآن ومعارف اسلامی: 

ساعت ۸ عربی و زبان قرآنی یک پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ عربی و زبان قرآنی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان. 

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان. 

ساعت۱۵ پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰ عربی و زبان قرآنی سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر