کد خبر: 990601 A

​جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره ابتدایی و متوسطه که ۱۴ آبان از طریق مدرسه تلویزیونی ایران پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزسه شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ حقوق و دستمزد -رشته حسابداری- پایه ۱۱ - شاخه کاردانش  

ساعت٨:٣٠ تا ٩ فصل دو فناوری الزامات محیط کار - پایه ۱۰ - شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ فنی رایانه رشته نقشه کشی -پایه ۱۰- شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ طراحی چهره - پایه ۱۰ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش 

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ مدلسازی کت با یقه خاص - پایه ۱۱- رشته خیاطی لباس شب و عروس - شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

دوره‌های ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی - ادبیات بومی( نام آوران کوچک) پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ ادبیات فارسی - ادبیات بومی (گذار از گدار داستان) پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی  - ادبیات بومی (شکر نعمت، نعمتت افزون کند)  پایه نهم 

 دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ مهارت‌های تربیتی - ارتباط متقابل با فراگیران   

متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰ شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ شیمی دو - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک ۱/  - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲/  قضیه  تالس -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی 

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰ درس جغرافیای۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی 

ساعت ۱۰:۱۵ درس ریاضی و آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس اقتصاد پایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱:۱۵ درس دین و زندگی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۸ احکام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری 

ساعت ۸:۳۰ احکام ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری 

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پنجم دبستان

ساعت ۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول 

ساعت ۱۵:۳۰ جریان شناسی اندیشه‌های معاصر رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

​جدول برنامه درسی دانش‌آموزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر