کد خبر: 987652 A

سخنگوى شوراى شهر تهران گفت: خیابان ولیعصر یک باغ-خیابان است که به لحاظ تاریخی نیز روایتگر تاریخ معاصر است و تاریخ، فرهنگ و ارزشهاى طبیعى در سرتاسر خیابان ولیعصر متبلور شده است.

به گزارش ایلنا، «علی اعطا» در پى برگزارى جلسه اى با حضور گلپایگانی معاون شهرسازی شهردارى، صالحى مدیرکل معمارى و ساختمان، ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران و فدایى نژاد معاون فنى و طرح هاى شهرى این سازمان با انتقاد از تاخیر یک ساله در تهیه و تصویب طرح ساماندهى و حفاظتى خیابان ولیعصر گفت: دریغ است سایه سوداگران سیرى ناپذیر، همچنان بالاى سر میراث ارجمند پایتخت باشد.

وی گفت: پیگیر تهیه و تصویب طرح ساماندهی خیابان ولیعصر و اصلاح طرح تفصیلى آن با رویکرد حفاظتى در دو حوزه میراث فرهنگى-تاریخى و میراث طبیعى هستیم اما علیرغم پیگیرى ها این کار هنوز به نتیجه نرسیده و متاسفانه در شهردارى تبدیل به کلاف سردرگمى شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، متولی طرح ساماندهى و اصلاح طرح تفصیلى محور ولیعصر، به غلط سازمان زیباسازی شهرداری تهران است، گفت: قاعدتا مى بایست متولی معاونت شهرسازی باشد اما متولى پروژه، سازمان زیباسازى است و متاسفانه باید گفت این سازمان اکنون بضاعت مدیریتى کافى براى هدایت مشاور طرح را ندارد.

وی در ادامه انتقاد خود از تاخیر در ارائه طرح ساماندهی خیابان ولیعصر گفت: به جاى اینکه سازمان زیباسازى به قائم مقامى شهردارى مشاور مربوطه را براى تهیه طرح ولیعصر هدایت کند، آن مشاور است که شهردارى را اداره و هدایت مى کند و این تاسف برانگیز است.

وی افزود: طرح تفصیلی ولیعصر باید به سرعت اصلاح شود تا میراث ارزشمند فرهنگى و طبیعى ولیعصر از گزند سوداگرى و تخریب در امان بماند.

اعطا با تاکید بر اینکه ساماندهى محور ولیعصر از جمله اهداف و برنامه هاى شهردار تهران بوده است اظهارداشت: شهردار محترم تهران در ده برنامه ارایه شده به شورا، موضوع ساماندهى محور ولیعصر و ثبت جهانى آن را مورد تاکید قرار داده اند.

وی اظهارداشت: تاکید ما در شورا اصلاح طرح تفصیلی با نگاه حفاظتی نسبت به میراث فرهنگى-تاریخى  و میراث طبیعى ولیعصر و تسریع در تهیه و تصویب آن است.

علی اعطا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر