کد خبر: 987406 A

رسولی:

خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: مستند به نبود درخت نباید رای به باغ نبودن یک منطقه بدهیم زیرا روند خشک شدن باغات با گازوئیل را تسریع می‌کند.

به گزارش ایلنا،‌ سید حسن رسولی در جریان بررسی دومین دستور دویست و پنجمین جلسه شورا به عنوان موافق باغ اعلام شدن پلاک ثبتی مورد بحث بیان کرد: سال گذشته شورا به این منطقه رای به باغ بودن داده است. سند مادر و عکس هوایی نشان می‌دهد که منطقه باغ است. این استدلال که چون درخت ندارد، رای به غیر باغ بدهیم این علامت را می‌دهد که روند خشکاندن باغ با گازوئیل سرعت بیشتر می‌گیرد.

رسولی گفت: با توجه به مستندات آقای سالاری و تشخیصی که داده شده است، در سال ۹۹ رای سال گذشته خود را ابقا کنیم و مستند به مدارک موجود، این ملک را باغ اعلام کنیم.

وی در رسیدگی به وضعیت پلاک ثبتی ۴۰۷/۷۴۴/۶۸ نیز گفت: این ملک را شخصا بازدید کرده‌ام. بخشی از این پلاک جزء منابع ملی بوده و قبل از طرح جامع، متعلق به سازمان جنگل‌ها بوده است.

او افزود: در این پلاک ثبتی اجرای ماده ۵۶ شده و تکلیف آن معلوم است. بخشی را شهرداری تصرف عدوانی کرده و برای هتل‌سازی بخشی از پلاک ثبتی را زمین شهری تملک کرده است. در بخشی از آن هم مالک درخت مثمر دارد.

رسولی بیان کرد: این پلاک پرونده قطور در دستگاه قضایی دارد. آنچه به ما مربوط می‌شود صرف‌نظر از دعاوی موجود، نوعیت ملک است که به نظر من باغ است.

او در جریان بررسی پرونده دیگری  هم  عنوان کرد: گزارشی که درباره این پلاک ثبتی به من داده‌اند، نشان می‌دهد علی‌الظاهر کمیسیون ماده هفت خودش متقاضی شده است که این پلاک به شورا بیاید و با اصرار کمیسیون شهرسازی مجددا به صحن شورا آمده است.

ساخت ملک در باغ نفی موقعیت باغ نمی‌کند

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی پرونده باغات شهر تهران افزود: صرف اینکه ملکی دارای سند است و در سند تصریح شده که باغ است، این جزء مواردی است که مورد شک و تردید نیست که پلاک یاد شده باغ است.

رسولی بیان کرد: اگر در ملکی که باغ است، احداث بنا شده و پایان کار و پروانه گرفته شده است حقوق مکتسبه محفوظ است. اما ساخت بنا در یک ملکی که ذاتا باغ است، نفی موقعیت باغ نمی‌کند. 

او ادامه داد: در سند درج شده که این پلاک باغ است. کمیسیون رای به باغ داده است. شهرسازی و معماری هم رای به باغ بودن داده است.

خزانه‌دار شورا تاکید کرد: با توجه به اینکه نوع سند باغ است، اعضا به نظر کمیسیون ماده هفت و کمیسیون عمران شورا احترام بگذارند ضمن اینکه حقوق مکتسبه صاحب ملک هم محفوظ است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین در ادامه بررسی پرونده باغات گفت: وظیفه رئیس شورا، اداره جلسه بدون جانبداری است. 

رسولی عنوان کرد: بر اساس مصوبه برج باغ‌ها صاحبان این زمین‌ها از همه حقوق مکتسبه برخوردار هستند. قانون بالادستی تعیین کرده که ملکی که در سندش باغ ثبت شده است، اظهر من الشمس است که این ملک باغ است.

سیدحسن رسولی همچنین در جریان بررسی صورتجلسه چهل و هشتمین جلسه کمیسیون نامگذاری گفت: شهره بودن فراتر از هویت محلی است که کمیسیون مد نظر دارد. امروز آنچه از مورد نظر است، مبتنی است بر اینکه تهران اطلسی از خرده فرهنگ‌ها و قومیت‌های ایران است.

رسولی بیان کرد: ۲۲۰ سال پیش تهران کمتر از دو هزار نفر جمعیت داشته است و همه ساکنان آن از مهاجرین اطراف بودند.  اینجا حفظ تعلق خاطر، تقویت وحدت و انسجام همه مناطق مهم است. یکی از عارضه‌های تهران ازمنظر جامعه شناختی از خود بیگانگی است.

خزانه‌دار شورا گفت: این نوع نامگذارهای این آسیب را کاهش می‌دهد.

سید حسن رسولی کمیته باغات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر