کد خبر: 983857 A

رییس دانشگاه تربیت مدرس:

رییس دانشگاه تربیت مدرس گفت: مردم پیش از کرونا به علم متکی و مغرور بودند و اکنون فمهیده اند که هنوز در علم ضعف دارند و این موضوع بازهم ناشناخته مانده‌ است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اولین جلسه هم اندیشی با عنوان " گفتگوی دانشگاه و رسانه" توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

محمدتقی احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس در این جلسه عنوان کرد: نزدیک 9 ماه است که با توسعه اپیدمی کرونا در کشور و در جهان،‌ بشریت با مرگ مسابقه‌ای را به صورت جسته و گریخته ادامه می‌دهد و همه از بابت آینده نگران هستند. قطعا در مورد ابعاد مختلفی که برای جامعه و افراد در این روزها اهمیت پیدا کرده، نگاه همه جامعه به دانشمندان و محققان است که چگونه چاره می‌اندیشند و از این جهت دانشگاه‌ها نقش مهمی دارند.

وی ادامه داد: دانشگاه تربیت مدرس در این زمینه شاید ماه‌ها و سال‌‌ها قبل از پیشامد کرونا به بحث‌های اجتماعی توجه خاص کرده و در این زمینه حرف‌های اجرایی و عملی تحت عنوان سرمایه اجتماعی تقدیم دولت کرد که بخشی‌های از آن در دستور کار اجرایی است. همچنین در دوران 9 ما اخیر از طریق مصاحبه با علما و اساتید رشته‌های مختلف دیدگاه‌های آنان را کسب کرد و آنها را تحت بولتن‌هایی منتشر کردیم.

رییس دانشگاه تربیت مدرس گفت: ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرونا و ابعاد روانشناسانه این امر بسیار وسیع است. این سوال مطرح است که دنیای بعد از کرونا چه تحولاتی خواهد داشت و چه تحولاتی برگشت پذیر خواهد بود؟ چند محور در آینده بعد از کرونا قابل پیش بینی خواهد بود.

وی درباره عوامل کرونا در جوامع توضیح داد: اینکه همه افراد یک خطر بالقوه برای همه شناخته شوند، افراد هرچند عزیز و دوست باشند ولی یک خطر برای هر مخاطبی تلقی خواهند شد. دوم رشد میهن پرستی و ملی گرایی و قومی گرایی است که در دوران کرونا بخاطر عُزلت و جدایی از جهان احتمالا اتفاق خواهد افتاد و محور سوم سقوط به سمت قطبی گرایی و تک گویی است.

احمدی گفت: محور چهارم بازگشت نیازمندانه به سمت دین و جستجوی نجات از راه ارتباط با خداست. این پدیده در جوامعی که از خدا دوری می‌کردند احنمال زیاد افزایش خواهد داشت.محور پنجم عادت افراد برای بهره برداری از فناوری دیجیتال است که شاید پیش‌تر جدی گرفته نمی‌شد ولی اکنون به عنوان یک طناب محکم در ارتباطات تلقی می‌شود.

رییس دانشگاه تربیت مدرس گفت: محور بعدی رشد پزشکی و درمان از راه دور است. توجه خاص به خانواده،‌ پشیبانی از آنها، تقویت اهمیت به جامعه و بزرگ شدن دولت‌ها برای حمایت از مردم از جمله مواری است که حین یا بعد از کرونا به وجود خواهد آمد. مردم پیش از کرونا به علم متکی و مغرور بودند و اکنون فمهیده اند که هنوز در علم ضعف دارند و این موضوع بازهم ناشناخته مانده‌ است.

احمدی اضافه کرد: دراین میان افرادی که روحیه قوی داشته باشند، پشتوانه‌ای محکم برای مردم خواهند بود و... اینها ابعادی است که ما در آینده با آنها مواجه خواهیم بود و تحولات فکری در آینده بعد از کرونا رخ خواهد داد.

اجتماعی و فرهنگی دولت رسانه علوم تحقیقات و فناوری فرهنگی و اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر