کد خبر: 980818 A

گزارش صورت های مالی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در سال مالی ۹۳ در صحن شورای شهر توسط حسابرس مستقل قرائت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ در جریان دویست و چهل و یکمین جلسه شورای شهر تهران گزارش حسابرس رسمی شورای شهر تهران درخصوص سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۹۳ مورد بررسی قرار گرفت. 

مجید فراهانی درباره این گزارش گفت: در بهمن ماه سال گذشته درباره گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۹۳ مفصل بحث شد، اما فرصتی برای ارائه گزارش حسابرس نبود و با تشخیص هیات رئیسه این گزارش امروز ارائه می‌شود.

سپس مهناز آفرند به عنوان حسابرس مستقل به قرائت این گزارش پرداخت. او با اشاره به بندهای مختلف این گزارش گفت: اسناد دریافتی مندرج در یادداشت توضیح مشتمل بر مبلغ ۲۱۳ میلیارد ریال اسناد دریافتی بلند مدت می‌باشد. لذا دارایی‌های جاری مبلغ ۲۱۳ میلیارد ریال بیشتر و دارایی های بلندمدت به همین مبلغ کمتر منعکس شده است. 

او ادامه داد: ارقام مقایسه سرفصل‌های مذکور نیز معادل مبلغ صد و شصت و هشت میلیارد ریال به ترتیب  بیشتر و کمتر گزارش شده است. 

آفرند افزود: به موجب بررسی های به عمل آمده مبلغ ۵۴۴ میلیارد ریال از مطالبات سازمان مندرج در یادداشت‌های توضیحی ۵، ۶ و ۱۰.۱ اقلام راکت و سنواتی است. عمده مبلغ مذکور معادل ۳۸۱ میلیارد ریال طلب  از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری و همچنین  ۴۱ میلیارد ریال اسناد دریافتنی برگشت شده می‌باشد. 

این حسابرس گفت: تعدیل حساب‌ها از این بابت ضروری بوده،‌ لیکن به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی،‌ تعیین آثار مالی ناشی از این موضوع برای موسسه امکان‌پذیر نیست.

آفرند در ادامه گفت: مطالبات کارگزاران به طور خالص و ناشی از ارائه کلیه خدمات تملک،‌ واگذاری،‌ اجاره،‌ خدمات هولوگرام و انتقال دیون و حق الزحمه کارگزاری براساس توافق نامه‌های فی مابین می‌باشد. براساس توافق‌نامه مذبور  سه درصد حق‌الزحمه کارگزاری  و سه درصد حق‌الزحمه مازاد نسبت به میزان طلب تسویه پیمانکاران پیش‌ بینی گردیده است اما نسبت به کلیه خدمات کارگزاران صرف نظر از میزان  تسویه طلب پیمانکاران در سال مالی مورد گزارش ۵ درصد حق الزحمه کارگزاری در حساب‌های مربوطه شناسایی شده است. حق بیمه حق الزحمه مذکور کسر و شناسایی نشده  و مستندات کافی نیز  از بابت میزان تعهدات تسویه شده  توسط کارگزاران به این موسسه ارائه نگردیده است،‌ لذا به دلیل عدم دسترسی  به مستندات کافی‌ عینیت آثار مالی ناشی از این موضوع برای موسسه امکان‌پذیر نیست. 

او  افزود: طلب از سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران با بدهی به دیگر سازمان‌ها تهاتر گردیده و خالص بدهی سازمان به مبلغ ۵۷ میلیارد ریال در ترازنامه منعکس شده است. تهاتر مذکور مغایر با استانداردهای حسابداری است و  بدهی به سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران به مبلغ ۹۶۸ میلیارد ریال بوده که به مبلغ ۱۵۵ میلیارد ریال در ترازنامه کمتر گزارش شده است. 

او در ادامه گفت: پلاک‌های ثبتی متعلق  به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مبلغ ۵۴۸ میلیارد ریال بدون رعایت آئین نامه ضوابط و مقررات تملک گردیده است. به موجب موافقت‌نامه مورخ ۲۶/۷/۸۹ فی مابین سازمان املاک و مستغلات و ستاد اجرائی فرمان امام‌، ۵ فقره پلاک ثبتی مجموعا به مبلغ ۹۸۹ میلیارد ریال از جانب  ستاد اجرائی فرمان امام به شهرداری واگذار شده است و به موجب مستندات موجود از ۵ فقره پلاک ثبتی مذکور،‌ دو فقره پلاک ثبتی به ارزش ۶۷۵ میلیارد ریال  و یک فقره به ارزش ۵۲ میلیارد ریال،‌  در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به عنوان تملک دارائی در دفاتر سازمان ثبت و در قالب هولوگرام تهاتر شده و در سنوات گذشته توسط شهرداری تهران به بانک مرکزی فروخته شده است اما مستنداتی در این باره به موسسه ارائه نشده است. 

آفرند افزود: صورت جریان وجوه نقد مطابق با استانداردهای واقعی تهیه نشده است و بیانگر جریان های واقعی وجوه های ورودی و خروجی نیست.

بانک مرکزی شورای شهر شهرداری شهرداری تهران حق بیمه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر