کد خبر: 979206 A

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران از صدور حکم به استرداد مبلغ اضافه دریافتی و جریمه شش میلیاردی یک انجمن صنفی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، یداله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: پرونده تخلف یک موسسه صنفی به اتهام فروش اجباری با شکایت اعضاء و گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در شعبه ششم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: با عنایت به بررسی انجام شده و استعلام به عمل آمده از سازمان جهاد کشاورزی، تخلف برای شعبه محرز و در مرحله بدوی، انجمن صنفی متخلف، محکوم به استرداد مبالغ اضافی به اعضاء انجمن و پرداخت ۶ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

ملکی تصریح کرد: با اعتراض مدیریت انجمن مذکور، حکم صادره در شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی مازندران قطعی و لازم الاجرا شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر