کد خبر: 978902 A

دلبری مطرح کرد

رئیس انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندان ایران اظهار کرد: فرایند انتقال دوره کار به دوره بازنشستگی در کشور ما کاملاً غلط انجام می شود و آدمهای بازنشسته خود را ته خط می دانند.

به گزارش ایلنا، احمد دلبری، رئیس انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندان ایران در نشست تخصصی در خصوص توانبخشی بهنگام دوران سالمندی با حضور رئیس انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندان ایران، رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت و درمان و آموزشی پزشکی و جمعی از اساتید علم سالمندی پیش از ظهر امروز به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، گفت: آرزوی آدمها برای خودشان و والدینشان عمر طولانی است اما اینکه چقدر ما برای رسیدن به سالمندی سالم و فعال و دوران خوب بازنشستگی برنامه داشته باشیم تعداد کمی خواهیم بود.

وی ادامه داد: عده کمی هستند برای سالمندی سالمشان برنامه داشته باشند. بحث سالخوردگی جمعیت به عنوان شاخص توسعه‌ای است و ما هم دنبال فعالیت های ارزشمندی که در حوزه خدمات بیمه‌ای و بهداشت و درمان و.... نسبت به دنیا در شاخص قابل قبولی هستیم.

رئیس انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندان ایران خاطرنشان کرد: آنچیزی که برای ما مهم است این است که تا به حال بشر این درصد از جمعیت سالمند را به خود ندیده است و این موضوع مثل گذار جمعیتی جوانان نیست که فروکش کند؛ سرسخت و برگشت ناپذیر است و باید برنامه داشته باشیم و مثل زلزله نیست که شاید بیاید یا نه بلکه با چالش حتمی سالمندی در آینده نه چندان دور رو به رو می شویم.

دلبری با بیان اینکه در حوزه بهداشت و درمان و رفاه و تامین اجتماعی مسائلی است که ما مشکلاتمان را باید حل کنیم، تصریح کرد: اما در وهله اول باید نگاهمان به سالمندی عوض کنیم و به عنوان از کار افتادگی ندانیم و برای همین برنامه دقیقی نداریم. الان هم فکر می کنیم بهزیستی باید همه بار را به دوش بکشد در حالیکه باید یک بسیج عمومی در این زمینه صورت بگیرد.

وی ادامه داد:  در حال حاضر ۳۰ درصد جمعیت سالمند کشور بدون همسر هستند. از این خطرناک تر این است که ۱۵ درصد سالمندان ما تنها زندگی می کنند. سالمند ۸۰ ساله‌ای که باید همه مسائلش را خودش حل کند. بعد خانوار هم موضوع دیگر است. الان اگر سر و صدای سالمندی در نمی آید چون به طور میانگین ۵ فرزند دارند و به طور میانگین ۲.۵ فرزندشان حمایتگر هستند اما اگر ۲۰ سال جلوتر برویم مهر و محبت فرزندان ممکن است کم شود و تجرد قطعی هم دارد زیاد می شود و نگرانی ما برای عدم حمایت سالمندی در سال های آتی است.

رئیس انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندان ایران با بیان اینکه تعدادی از سالمندانی که در آینده داریم احتمالاً کسانی را برای حمایت ندارند و مراقبین چالش اصلی سالمندی است، گفت: البته این فرصت هم هست. در کشورهای توسعه یافته سالمندی را یک فرصت برای کارآفرینی می بینند. در اروپا بیشتر کارآفرینی و شغل در این زمینه است چون نیاز به خدمات مراقبتی دارند. فکر کنید ۲۰ درصد ۸ میلیون نفر می شود بیش از یک میلیون شغل پنهان در این حوزه. نکته بعدی حوزه گردشگری این حوزه است که یک فرصت است.

دلبری یادآور شد: فرایند انتقال دوره کار به دوره بازنشستگی در کشور ما کاملاً غلط انجام می شود و آدمهای بازنشسته خود را ته خط می دانند غافل از اینکه از کار بازنشسته شدند نه از زندگی. به درستی بازنشسته نمی شوند دچار مشکلات زیادی می شوند و حتی به شبکه های اجتماعی دسترسی ندارند چون اکثر شبکه های اجتماعی وابسته به شغل است.

وی تصریح کرد: سالمندان الان مشکل اصلی شان تنهایی و انزواست که باید به آن فکر کنیم. کاهش عملکرد و میزان شیوع بیماری ها در این دوره افزایش پیدا می کند که باید به آن هم توجه کرد. سازمان بازنشستگی گزارش داد که وضعیت ما در معیشت چگونه است. حدود ۵۰ درصد سالمندان ما مستمری بگیر نیستند و عدد زیادی است و فقر در این دوره دو برابر است. ۲۵ درصد سالمندان ما از فقر و کمبود منابع درآمدی رنج می برند و در کل جامعه این عدد ۱۳ درصد بود. البته الان این اعداد تغییر کرده است.

رئیس انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندان ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر