کد خبر: 978866 A

شتی اعلام کرد:

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ۱۰ درصد جمعیت کشور سالمند هستند، گفت: : سالخورده‌ترین استان، استان گیلان است و حدود ۱۳ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال دارد.

به گزارش ایلنا، محسن شتی در نشست تخصصی با موضوع توانبخشی به هنگام دوران سالمندی گفت: ۱۰ درصد جمعیت کشور سالمند هستند و می‌توان اذعان داشت که ما ۱۰ درصد منابع، توجه‌ و تمرکزمان به این افراد نیست، افرادی که اگر نگاه کنیم می‌بینیم که بیش از ۱۰ درصد نیازمند توجه و تمرکز هستند؛ آنها گروهی از جمعیت هستند که به واسطه شرایط خاص‌شان نیاز به مراقبت و خدمت بیشتری دارند، لذا اگر فکر می‌کنیم به میزان ۱۰ درصد به آنها نمی‌رسیم یعنی کم کاری می‌کنیم و این حداقلی است که باید به آن توجه کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سالمندی در کشور الگوی نسبت جنسی مساوی دارد و به سمت الگوی زنانه حرکت می‌کند، گفت: درصدی از سالمندان به واسطه فوت همسر و درصد کمتری به دلیل طلاق تنها هستند و بدون همسر زندگی می‌کنند، این نسبت در مطالعات مختلف متفاوت است، اما آنچه ذکر می شود حدود ۱۷ درصد است که این درصد در مردان کمتر و در زنان بیشتر است، یعنی به سطح سالخوردگی زنانه و آن هم سالمندانی که درصدی از آنها تنها زندگی می‌کنند پیش می‌رویم.

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت با بیان اینکه سالمندان همسردار نسبت به سالمندان بدون همسر از پوشش بیمه‌ای پایه بهتری برخوردارند؛ یعنی هرچه به سمت افراد بی پناه‌تر می‌رویم کمتر حمایت می شوند، تصریح کرد: واقعیت این است که هم در سیستم بهداشتی و درمانی و هم در سیستم رفاهی کشور باید نگاه کنیم که چه اتفاقی در حال وقوع است و گروه‌های پر خطرتر را شناسایی کنیم و در سیاستگذاری‌ها به آنها توجه کنیم.

شتی در ادامه درباره میزان سالمندی در استان‌ها نیز خاطرنشان کرد: سالخورده‌ترین استان، استان گیلان است و حدود ۱۳ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال دارد؛ این درحالیست که سیستان و بلوچستان جمعیت چهار الی پنج درصدی سالمند را دارد و این نشان می‌دهد که در برخی از استان‌ها وارد سالخوردگی جمعیت شدیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نسبت و ضریب اشغال تخت سالمند حدود ۴۰ درصد و در برخی استان‌ها ۵۰ درصد سالمندان تشکیل می‌دهند. یعنی این ۱۰ درصد، ۴ تا ۵ برابر نسبت خودشان از بیمارستان‌ها و خدمات بستری استفاده می‌کنند.

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت یادآور شد: در سال ۱۴۲۰ جمعیت سالمندی در کشور دو برابر می‌شود. در سال ۱۳۵۵، ۵ درصد جمعیت کشور سالمند بود و اکنون در سال ۱۳۹۹ هستیم و سرشماری جمعیت سال ۹۵، حدود ۹.۲۸ سالمندی را اعلام کرده است، ۴۰ سال طول کشیده تا جمعیت سالمند کشور دوبرابر شده است و دوبرابر شدن جمعیت سالمندی در مرحله بعدی ۲۰ سال بیشتر طول نمی‌کشد.

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر