کد خبر: 977556 A

عضو شورای شهر تهران از انحراف ۵۰ درصدی در اجرای طرح تفصیلی تهران انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ الهام فخاری در جریان دویست و چهلمین جلسه شورای شهر تهران در مخالفت با طرح«الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات ترافیک قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های بزرگ مقیاس (ساختمانهای گروه (ج) و (د) »  گفت: در سالیان گذشته اجرای طرح تفصیلی بعنوان قانون فرادستی در برخی از مناطق بیش از ۵۰ درصد انحراف داشته و به طور میانگین حدود ۵۰ درصد از این انحراف نیز در شهر تهران وجود داشته است.

عضو شورای شهر تهران افزود: وقتی طرح تفصیلی که یک قانون فرادستی، جامع و لازم الاجراست در اجرا تا این حد از انحراف رانشان می دهد، ایجاد مقرره ای که قوت قانونی آن را هم ندارد و یک مرحله به این همه مراحل طاقت فرسایی که مردم گرفتار  آن هستند اضافه می کند، چه کمکی می کند؟

فخاری تاکید کرد: مسئله اینجاست که اگر همان قانون به درستی اجرا شود  همه این ملاحظات باید رعایت گردد. از این رو باید بر روی اجرای قانون  و نظارت بر اجرای آن متمرکز شویم. وضع مقرره جدید چه کمکی می کند؟

ترافیک شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران طرح تفصیلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر