کد خبر: 977345 A

دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که در پی اعلام استانداری تهران مبنی بر تصویب تعطیلی یک هفته ای (از ۱۲ تا ۱۸ مهر) برخی مراکز در استان تهران، فعالیت اداری سازمان مرکزی این دانشگاه طی هفته جاری برقرار است.

به گزارش ایلنا، بر این اساس، تعیین تکلیف تعطیلی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد علوم و تحقیقات برعهده رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد علوم و تحقیقات است.

رؤسای این واحدها باید ترتیبی اتخاذ کنند تا خللی در روند امور آموزشی، انتخاب واحد و ثبت نام دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و همچنین واحد علوم و تحقیقات ایجاد نشود.

استان تهران استانداری تهران دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی جاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر