کد خبر: 976395 A

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه۱۱ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز جمعه۱۱مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ استاندارد شهروند الکترونیک رشته رایانه پایه ۱۰  شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ ارتباط موثر  رشته مشترک زمینه خدمات

ساعت ۹تا۹:۳۰ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه رشته شبکه نرم‌افزار پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ علوم و زندگی با محوریت پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰ توانمند سازی معلمان یادگیری مبتنی بر ویدیو

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰ اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ فرهنگ و هنر(طراحی سنتی) پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر طراحی دوبعدی و سه بعدی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر (دوخت سنتی پایه دوزی) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠مراحل تولید محتوای مجازی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه ای درس انتخابی مشترک تمام رشته ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قرآن ومعارف:

ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم تجربی وریاضی.

ساعت۱۶:۳۰درس اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر