کد خبر: 973090 A

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: نامه هاشمى عامل تعلیق مصوبه نبود؛ بلکه تعلیق مصوبه دلیل نوشته شدن آن نامه بود.

به گزارش ایلنا؛ علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران درباره نامه منتشر شده پیرامون عدم نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان از سوی رییس شورای شهر تهران گفت: برداشت رایج چنین شکل گرفته است که، چون آقاى هاشمى براى شهردار نوشته اند نامگذارى به نام استاد شجریان تا اطلاع ثانوى انجام نشود، پس نصب تابلو و نامگذارى معلق و متوقف مانده است.

وی ادامه داد: در صورتى که ماجرا برعکس است. حقیقت ماجرا این است که، با توجه به اینکه بنا به ملاحظات و مصالحى، این نامگذارى نمى توانست انجام شود، آقاى هاشمى با شهردار مکاتبه کردند تا بار حقوقى مسئولیت عدم اجراى این مصوبه، به گردن شهردارى نیفتد. 

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه بنابراین، نامه عامل تعلیق مصوبه نبود، بلکه تعلیق مصوبه دلیل نوشته شدن آن نامه بود، اضافه کرد: در حقیقت، این نامه در شرایطى نوشته شد که اولا همه اعضاى شورا و ثانیا شهردار محترم دریافته بودند بنا به مصالح و ملاحظاتى این نامگذارى نمى تواند انجام بگیرد.

اعطا تاکید کرد: حتى ممکن است این نامه به درخواست شهردارى نوشته شده باشد، تا وقتى مصوبه اى به دلایلى قابل اجرا نیست، خود شورا به آنها بگوید تا اطلاع ثانوى این مصوبه را اجرا نکنید.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در شورا موضوع تعلیق این نامگذارى برکسى پوشیده نبود و در فضاى عمومى هم تدریجا مشخص شده بود که این نامگذارى، ممکن است قابل انجام نباشد، عنوان کرد: 

فکر مى کنم با این توضیح تا حدودى روشن شد که وقتى آقاى هاشمى فرموده اند انتشار این نامه یک کار تخریبى بوده، معنى سخن ایشان چیست. 

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران اضافه کرد: چون وقتى رسانه ای که خط ایجاد و تقویت تنش و شکاف در درون کشور را دنبال مى کند به این نامه محرمانه دسترسى داشته است، حتما به اطلاعات جانبى آن هم دسترسى دارد.

 

رسانه شورای شهر تهران نامه رییس شورای شهر تهران سخنگوی شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر