کد خبر: 971865 A

اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت لایحه برنامه عملیاتی اقدامات و زمان بندی اجرایی جهت عرضه سهام شرکت های خدماتی کالای شهروند و همشهری در بازار سرمایه رای مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران برنامه عملیاتی اقدامات و زمان بندی اجرایی جهت عرضه سهام شرکت های خدماتی کالای شهروند و همشهری در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در رابطه با یک فوریت این لایحه گفت: دو مصوبه بزرگ داشتیم و ارائه این لایحه در رابطه با همین دو مصوبه بوده است.

او افزود: در تاریخ 14/ 8 / 98 مصوبه شهرداری تهران به الزام لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه در باراز سرمایه را داشتیم که دقیقا به یک سال گذشته باز می گردد.

فراهانی تصریح کرد: شهرداری باید شرکت ها و موسساتی که می توانند در بازار سرمایه ورود کنند را ظرف سه ماه معرفی می کرد وقتی سه ماه گذشت و شهرداری این مصوبه را ارائه نکرد، شورای شهر در بسته محرک اقتصادی در شرایط کرونا در بند ب ماده 16 این مصوبه در تاریخ 2/4/99 قید کرد و این لایحه مصوبه خود ما بوده است و به نظر باید با فوریت انجام شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: شهرداری باید با رعایت مواد مصوبه سال گذشته در خصوص عرضه سهام شرکت های خدماتی کالای شهر شهروند و همشهری در بازار سرمایه اقدام کند. شهرداری این تکلیف را انجام نداد خودمان قید کردیم و باید با فوریت انجام شود.

به گزارش ایلنا، یک فوریت لایحه برنامه عملیاتی اقدامات و زمان بندی اجرایی جهت عرضه سهام شرکت های خدماتی کالای شهروند و همشهری در بازار سرمایه به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

سرمایه سهام شورای شهر تهران شهروند لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر