جمعیت و خیریه فراگیر زندگی خوب با حضور در توتان، دورافتاده ترین دهستان ایران در مرز استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان به ارائه خدماتی همچون توزیع تانکرهای آب آشامیدنی، مواد غذایی و ... با هدف مبارزه با سوء تغذیه کودکان پرداخت.

 

کد خبر: 970772