کد خبر: 970749 A

اعضای شورای شهر تهران تقویم جلسات نیمه دوم سال را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و سی و هفتمین جلسه شورای شهر تهران دو فوریت طرح تقویم جلسات شورای شهر تهران در نیمه دوم سال بررسی شد. 

محسن هاشمی با بیان اینکه امروز آخرین جلسه کاری شورای شهر در نیمه اول سال است و باید تقویم کاری نیمه دوم سال به تصویب برسد گفت: برهمین اساس یک طرح با قید دو فوریت در مورد تقویم جلسات شورا در نیمه دوم سال برگزار می‌شود. براین اساس روزهای یکشنبه هر هفته و روزهای سه‌شنبه یک هفته در میان جلسه خواهیم داشت. البته پیشنهاداتی نیز مطرح شده است اما باید در ابتدا کلیات این طرح دو فوریتی به تصویب برسد. 

به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران به کلیات دو فوریت تقویم کاری نیمه دوم سال شورای شهر رای مثبت دادند. 

در ادامه زهرا صدراعظم نوری پیشنهاد داد در سه شنبه های یک هفته درمیانی که جلسات شورای شهر برگزار نمی شود، تشکیل جلسه داده و صرفا به موضوع باغات پرداخته شود. 

او در این باره گفت: پرونده باغات در کمیسیون‌های تخصصی بروزرسانی شده اما متاسفانه به دلیل حجم دستورات مورد بررسی، هفته‌ها و حتی ماه‌ها در صف رسیدگی در صحن علنی می‌ماند و بعضا اعضاء روزهای سه‌شنبه به شورا می‌آیند و فرقی نمی‌کند که این افراد در دفتر کارشان باشند یا در صحن علنی و از آنجایی که تعلل این پرونده‌ها موجب فساد و رانت می‌شود پیشنهاد می‌شود که در روزهای سه‌شنبه که قرار نیست جلسه  برگزار شود، صرفا به موضوعات باغات رسیدگی شود.

محمدجواد حق شناس نیز پیشنهاد داد که در جلسات سه شنبه به موضوع نامگذاری ها نیز پرداخته شود. 

به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران به این دو پیشنهاد رای مثبت دادند و مقرر شد سه شنبه های یک در میان به جلسه باغات و کمیسیون نامگذاری اختصاص یابد.

تقویم شورای شهر شورای شهر تهران صحن علنی جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر