کد خبر: 970684 A

اعضای شورای اسلامی شهر تهران به کلیات طرح « الزام شهرداری تهران به تهیه رمزینه پاسخ سریع ( Q.R.Code ) برای آثار معماری ارزشمند معاصر ، بافت و بناهای تاریخی و گردشگری و مکان رویدادهای شهر تهران» رای مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و سی و هفتمین جلسه شورای شهر تهران طرح « الزام شهرداری تهران به تهیه رمزینه پاسخ سریع (Q.R.Code) برای آثار معماری ارزشمند معاصر، بافت و بناهای تاریخی و گردشگری و مکان رویدادهای شهر تهران» در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

 علی اعطا، رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران در توضیح این طرح گفت: این طرح پیشنهاد مشترک کمیته معماری و طرح های شهری و کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران است و  مستند به بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در خصوص تشکیک مساعی برای حفظ آثار تاریخی می باشد.

اعطا افزود: همچنین این طرح به بند سوم ماده ۴۶ برنامه پنج ساله شهرداری تهران که شهرداری را به تهیه طرح های بناهای ارزشمند با تکیه بر مکان های خاطرات جمعی ملزم می کند،  مستند شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: همچنین این طرح بر اساس ماده ۷۲ برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران تهیه شده که بر اساس آن شهرداری تهران به بروزرسانی سامانه های آمار و اطلاعات در زمینه گردشگری و بافت های ارزشمند و مکان رویداد ها با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ملزم شده است.

او با بیان اینکه در این طرح بر روی بحث تولید محتوا و بازبینی برخی تولید محتوای انجام شده تاکید شده است، اظهار داشت: بسیاری از قسمت های تولید محتوا انجام شده اما به صورت یکپارچه نیست و این طرح شهرداری را ملزم می‌کند در برنامه یکپارچه به تولید محتوا بپردازد. برای نمونه، این طرح به مناسب سازی برای  توانیابان و تولید محتوا در خصوص توجه دارد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی و کسب و کار نوین در اجرای این طرح، تاکید کرد: یکی از نکات مورد توجه در این طرح سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی است بهتر است سامانه‌های اجرای این طرح شبیه دانشنامه های جدید امکان ویرایش اطلاعات از سوی کاربران را داشته باشد.

به گزارش ایلنا، اعضای شورای شهر تهران به کلیات  این طرح رای مثبت دادند و شهرداری تهران موظف شد ظرف مدت دو ماه این طرح را اجرا کند.

شورای اسلامی شهر تهران شهر تهران شهرداری تهران معماری بناهای تاریخی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر