کد خبر: 968175 A

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

شبکه ‌آموز ش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣ بررسی استاندارد نازک دوزی رشته پوشاک  پایه١٠

ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی و ساخت مبلمان اداری پودمان١- پایه١١-  صنایع چوب و مبلمان شاخه فنی و حرفه ای        

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ پایگاه های اینترنتی  رشته رایانه-پایه١٢ .      

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه١٢ -رشته کامپیوتر و نرم افزار شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ مفاهیم و کاربرد تولید محتوی -مشترک پایه١١و١٢ رشته کامپیوتر  شاخه کاردانش      

           

۶پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم  

ساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه سوم

ساعت١٢ تا١ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه ششم

 

 متوسطه اول:

 

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  علوم تجربی  پایه هفتم (فصل اول  )

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  علوم تجربی  پایه هشتم (فصل اول  )

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی  پایه نهم ( فصل اول  )

   

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-۳

 

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١ پایه  دهم   رشته علوم تجربی    

   

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢     پایه یازدهم  رشته علوم تجربی   

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣  پایه دوازدهم  رشته  علوم تجربی  

 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک١ پایه دهم  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  ریاضی١   پایه دهم رشته علوم تجربی

........................................

 شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۸ درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس جامعه شناسی۱  پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس زبان خارجی۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲  پایه۱۱ مشترک همه رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک همه رشته ها .

ساعت۱۱:۴۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس روانشناسی پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

 

شبکه معارف

ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس احکام۳پایه۱۲.

ساعت۱۶درس علوم معارف۲پایه۱۱.

ساعت۱۶:۳۰عربی زبان قران۳پایه۱۲.

جدول برنامه های درسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر