کد خبر: 963270 A

اداره کل حقوقی شهرداری تهران موفق به نقض رأی صادره مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان بهای املاک شد.

به گزارش ایلنا، سید امیرحسین شمس، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: در یک پرونده شرکت سهامی خاص دادخواستی علیه شهرداری تهران و مناطق ۱ ،۳ ، ۴ ، ۱۳ و ۱۸ شهرداری در شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر به خواسته اثبات مالکیت و نیز مطالبه بهای ۴/۵۱ هکتار املاک واقع در طرح را مطرح نمود.

وی همچنین گفت: علی رغم وجود ایرادات و اشکالات فراوان در نحوه طرح دعوی و نیز مالکیت شرکت خواهان نسبت به املاک مذکور، طی دادنامه ای از سوی دادگاه عمومی حقوقی ضمن پذیرش مالکیت شرکت موصوف نسبت به املاک مورد ادعا، حکم به الزام شهرداری تهران به پرداخت بهای روز کلیه اراضی و املاک موضوع دعوی صادر و مقرر شد بهای املاک موصوف با جلب نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله اجرای حکم تعیین و پرداخت شود.

شمس در ادامه از تجدید نظرخواهی شهرداری تهران نسبت به رأی بدوی در شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سخن گفت و افزود: پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، با دفاعیات محکم و مستدل اداره کل حقوقی و پیگیری جدی موضوع ، رای بدوی صادره علیه شهرداری نقض و قرار رد دعوی شرکت مزبور صادر شدکه این امر از تضییع حقوق شهرداری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان جلوگیری نمود.

براساس گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در خاتمه ضمن قدردانی از توجه ویژه سرپرست و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و زحمات همکاران خود در جلوگیری از تضییع حقوق عامه ، بر ادامه تلاش های سربازان جبهه احقاق حقوق عامه شهری تأکید کرد.

استان تهران حقوق روابط عمومی شهرداری شهرداری شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر