کد خبر: 961701 A

مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی از افتتاح دبیرخانه کارگروه تنوع زیستی سازمان و شعبه دبیرخانه مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی با حضور کیومرث کلانتری - معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی - خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد مدادی افزود: دبیرخانه کارگروه تنوع زیستی سازمان و شعبه دبیرخانه مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی در دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی قرار دارد.

وی در ادامه گفت: کارگروه تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به منظور هم افزایی اقدامات و برنامه‌ها در سطح ملی برای حفاظت از تنوع زیستی کشور ایجاد شده است و مشارکت فعال در تدوین گزارش ملی ششم تنوع زیستی، بازنگری در برنامه اقدام ملی تنوع زیستی، فراهم کردن مقدمات برگزاری اولین همایش ملی تنوع زیستی از جمله اقدامات مهم دبیرخانه تنوع زیستی سازمان در یک سال گذشته بوده است.

مدادی تصریح کرد: این دبیرخانه به عنوان بازوی کنوانسیون تنوع زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست عمل می کند و مسئولیت هماهنگی بین مراجع ملی ذیل کنوانسیون که در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر هستند و ایجاد ارتباط این مراجع با دبیرخانه کنوانسیون را بر عهده خواهد داشت تا از این مسیر، کارایی و ضریب تاثیر این مراجع و در نهایت کنوانسیون در ابعاد مختلف افزایش یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، از بین مراجع ۱۰گانه ذیل کنوانسیون، پنج مرجعیت بسیج منابع، تنوع زیستی دریایی و ساحلی، ارتباطات، آموزش  و آگاهی‌بخشی عمومی در محیط زیست، مناطق حفاظت شده و دانش سنتی در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر هستند.

مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر