کد خبر: 953994 A

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی خبر داد:

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی گفت: تاکنون ۷۸۵ هزار نفر از نوآموزان بدو ورود به دبستان معادل با ۷۴ درصد برای سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی در کشور نوبت‌گیری کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی در حاشیه بازدید از پایگاه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی ناحیه ۳ شهر مشهد اظهار کرد:۴۴۲ هزار از نوآموزان معادل با ۴۱.۵ درصد نیز تاکنون مورد ارزیابی و سنجش قرارگرفته‌اند.

وی گفت: تاکنون ۳۵هزار نفر از نوآموزان یعنی حدود ۸درصد به پایگاه‌های تخصصی هوش ارجاع  شده اند که از این تعداد تاکنون ۱۸ هزار نوآموز موردسنجش تخصصی هوش قرارگرفته‌اند.

وی افزود: از این میزان سنجش در پایگاه‌های تخصصی هوش ۷هزار نوآموز عادی، ۱۰ هزار دیرآموز و ۷۲۸نوآموز استثنایی تشخیص داده‌ شده‌اند و ۷۵نوآموز نیز به بهزیستی معرفی‌شده‌اند.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی با اشاره به آمار سنجش استان خراسان رضوی اظهار کرد: در استان خراسان رضوی تاکنون ۷۰هزار نوآموز معادل ۵۷درصد نوبت‌گیری کرده‌اند و ۳۵هزار نفر معادل با ۲۹درصد نیز ارزیابی‌ شده‌اند.

وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت قرمز شهر مشهد و دیر شروع شدن فعالیت پایگاه‌های سنجش این شهر آمار استان خراسان رضوی از میانگین کشوری پایین است که نیاز به فعالیت ویژه و گسترده در زمان باقیمانده دارد‌.

استان خراسان رضوی بهزیستی سلامت مشهد سنجش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر