کد خبر: 952360 A

اعضای شورای شهر تهران خیابان سازمان آب در محدوده صادقیه را به نام مهندس مهدی بازرگان تغییر نام دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و سی امین جلسه شورای شهر تهران نامگذاری و تغییر اماکن و معابر عمومی تهران در دستور کار قرار گرفت.

محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرعی نامگذاری صورتجلسه چهلمین جلسه رسمی دور پنجم (دویست و هشتاد و دومین جلسه متوالی) را قرائت کرد.

بر مبنای آن پینشهاد شد تا خیابان "سازمان آب" با ۱۳ بار نام تکرار، در محدوده صادقیه در منطقه ۲ و ۵ شهرداری تهران بنام پیشنهادی مهندس مهدی بازرگان تغییر نام یابد که با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید. 

در بند یک پیشنهاد شد تا پل بی نام در محدوده تهرانسر در منطقه ۲۱ شهرداری تهران بنام پیشنهادی سرلشکر خلبان شهید مکری تغییر نام یابد.

در پیشنهاد دوم آمده، کوچه حاج عبدالمحمود در محدوده میدان قزوین در منطقه ۱۱ شهرداری تهران بنام پیشنهادی پروفسور شمس (موسس بیمارستان فارابی) تغییر نام یابد.

در پیشنهاد سوم مطرح شد خیابان سازمان آب در منطقه دو و محدوده صادقیه بنام پیشنهادی مهندس مهدی بازرگان تغییر نام یابد.

در پیشنهاد بند چهارم آمده گذر "عدالت" با ۲۸ مورد تکرار در محدوده مختاری واقع در منطقه ۱۱ شهرداری تهران بنام پیشنهادی شهید علی اکبر کلاته تغییر نام یابد.همچنین  در پیشنهاد بند پنجم آمده خیابان شاهد در محدوده ارتش واقع در منطقه ۱ شهرداری تهران بنام پیشنهادی جهادگر شهید محمد تقی رضوی تغییر یابد.

در پیشنهاد بند ششم آمده خیابان سراج در محدوده شهید علی اصغر محمدی واقع در منطقه ۱۹ شهرداری تهران بنام پیشنهادی شهید آقاسی زاده تغییر یابد.

همچنین کمیسیون نامگذاری در بند هفتم پیشنهاد داد تا خیابان "آزادی" با ۷۱ مورد تکرار در حد فاصل بزرگراه سعیدی تا بلوار یافت آباد واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران بنام پیشنهادی شهیدان مایلی تغییر نام یابد.

در پیشنهاد هشتم، آمده میدان باربری در محدوده شهید رجایی واقع در منطقه ۱۶ شهرداری تهران بنام پیشنهادی دانش آموز نامگذاری شود.

به گزارش ایلنا، 6 مورد از اسامی پیشنهادی بدون هیچگونه اعتراض به صورتجلسه چهلم نامگذاری به تصویب رسید. اما با توجه به مخالفت برخی اعضای شورای شهر با تغییر نام کوچه حاج عبدالمحمود به نام پروفسور شمس  و بند هشتم به نام پیشنهادی دانش آموز به صورت جداگانه به رای گذاشته شد.

در نتیچه بند 2 به نام پروفسور شمس نامگذاری نشد و به کمیسیون برگشت داده شد. اما اعضای شورای شهر موافقت خود را با تغییر نام میدان باربری به میدان دانش آموز رای مثبت دادند.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران صورتجلسه چهل و یکم نامگذاری را مورد بررسی قرار دادند. براساس بندهای این صورتجلسه مقرر شد:

در بند یک پیشنهادی ۱۶ متری گلستان با ۹۲ مورد تکرار در محدوده پونک واقع در منطقه ۵ شهرداری تهران بنام پیشنهادی شهید اسلامیان تغییر یابد.

در بند دوم پیشنهاد شد تا کوچه بی نام در محدوده وحدت اسلامی واقع در منطقه ۱۱ شهرداری تهران بنام پیشنهادی دوم تغییر یابد.

در بند سوم پیشنهاد شد تا کوچه حافظ در محدوده دولت واقع در منطقه ۳ شهرداری تهران بنام پیشنهادی اعظم طالقانی کنشگر حقوق زنان تغییر نام یابد.

در بند چهارم این صورتجلسه اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند تا کوچه نصر ۵ در محدوده شاهد واقع در منطقه ۱۵ شهرداری تهران بنام پیشنهادی شهید فریدون روزبهانی تغییر نام یابد.

در بند پنجم پیشنهاد تغییر نام پل رو گذر کن در محدوده یافت آباد واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران بنام پیشنهادی شهیدان عابدی مطرح شد.

در بند ششم، تغییر نام کوچه بی نام در محدوده شهرک صدرا واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران بنام پیشنهادی آشیانه ۱ قرائت شد.

در بند هفتم پیشنهاد شد تا کوچه بی‌نام در محدوده شهرک صدرا واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران بنام پیشنهادی آشیانه ۲ تغییر یابد.

در بند هشتم پیشنهاد تغییر نام کوچه بی نام در محدوده شهرک صدرا واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران بنام پیشنهادی آشیانه ۳ مطرح شد.در بند نهم کوچه بی نام در محدوده چیتگر واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران بنام پیشنهادی شهید ابراهیم شهرکی تغییرنام یابد.

 و در بند دهم نیز پیشنهاد شد تا کوچه آبرم در محدوده کارگر واقع در منطقه ۱۱ شهرداری تهران بنام پیشنهادی شهید حیدری جوزانی تغییر یابد.

اعضای شورای شهر تهران به تمامی نام های پیشنهادی رای مثبت دادند.

شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری تهران مهدی بازرگان جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر