کد خبر: 943218 A

عاملی:

چهارمین جلسه دبیران سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی با سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه با حضور محمدرضا هاشمی گلپایگانی، سید مصطفی میرسلیم، محمد علی کی نژاد و محمد رضا مخبر دزفولی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش ایلنا از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این جلسه هدف برگزاری این جلسه را استفاده از تجربه ۳۶ ساله دبیران شورای عالی انقلاب فرهنگی خواند و اظهار داشت: جلسه مشابهی نیز بصورت موسمی با حضور دبیران شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی تشکیل می شود که نوعی هم افزایی در عرصه های چند بعدی مرتبط با فرهنگ، علم و فناوری، فضای مجازی و امنتی ملی محسوب می شود.

عاملی تصریح کرد: به نظر می رسد عقل جمعی، هم افزایی، همفکری و مشورت همواره راه گشاست و مسیر های عقلانی تری را برای امور مهم ملی فراهم می کند.

وی دستور جلسه را ارائه همفکری در خصوص اولویت های شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد و از جمع درخواست کرد که با توجه به اولویت های مهم کشور در حوزه فرهنگ و علم و فناوری امور را که هم به لحاظ وضعیت حاضر و شرایط خاص کشور اهمیت دارد و هم به لحاظ راهبردی برای آینده مهم است را بیان کنند.

عاملی با اشاره به وجود ۱۹ نوع سهمیه در کنکور که هر کدام از آنها به مرور و بر اساس مسئله به وجود آمده است: این مسئله برای متقاضیان احساس تبعیض ایجاد می کند که برای ساماندهی آن باید برنامه ریزی شود  و البته این تصمیمات اگر به نتیجه برسد از کنکور سال بعد اجرایی خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با با بیان اینکه جامعه از یک سری مسائل رنج می برد که معمولا ما در پاسخ آن اشاره به در حال بررسی بودن موضوع می کنیم و نسبت به مسائل روز جامعه عقب هستیم، گفت: مثلا در موضوع کنکور که یک دغدغه مهم ملی است، چند دهه است که ما قرار است راه و روش بهتری را پیش پای دانش آموزان خود قرار دهیم.

وی افزود: واقعیت این است که این سنجش و پذیرش یک روش پر اضطراب و غیر معمولی در جهان محسوب می شود.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به اینکه شیوه فعلی فشار روحی و استرس زیادی را به داوطلب وارد می کند که مناسب نیست، گفت: به هر حال به عنوان یک نمونه ما نتوانسته ایم راه مناسب، منطقی و عقلانی تری را برای سنجش و پذیرش تدوین و تصویب کنیم.

عاملی همچنین با اشاره به وجود ۱۹ نوع سهمیه در کنکور که هر کدام از آنها به مرور و بر اساس مسئله به وجود آمده است گفت: این مسئله برای متقاضیان احساس تبعیض ایجاد می کند که برای ساماندهی آن باید برنامه ریزی شود  و البته این تصمیمات اگر به نتیجه برسد از کنکور سال بعد اجرایی خواهد شد.

تکمیل روندهای قبلی و حفظ دستاوردها و رفع اختلالات و ضعف ها در بازمهندسی ماموریت دستگاه های فرهنگی مورد توجه خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگر سخنان خود تصویب اسناد جامع توسط این شورا را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در برنامه های سال جدید ما به دنبال تصویب سند جدید نیستیم و البته تکالیفی در سند مهندسی فرهنگی برای تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ(۴۱ سند) دیده شده است که با مشارکت ذی نفعان و دستگاه های مربوطه طراحی و تصویب این اسناد در دستور قرار گرفته است.

باز مهندسی وظایف دستگاه های فرهنگی برای جلوگیری از موازی کاری و اتلاف منابع دیگر نکته مورد تاکید توسط دکتر عاملی بود که در این زمینه گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری این بازمهندسی را مورد توجه قرار داده اند.

ارائه گزارش های نظارتی برای سال جدید نکته دیگر ارائه شده توسط دکتر عاملی برای برنامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۹ بود.

عاملی همچنین در پاسخ به پرسش مطرح شده پیرامون نحوه بازمهندسی ماموریت های دستگاه های فرهنگی گفت: تکمیل روندهای قبلی و حفظ دستاوردها و رفع اختلالات و ضعف ها در بازمهندسی ماموریت دستگاه های فرهنگی مورد توجه خواهد بود.

فرهنگ در اقتصاد اثرگذاری بالایی دارد و در بسیاری از کشورها با حذف مواردی مانند اسراف، مصرف گرایی و توجه به مسئولیت اجتماعی و  احترام به قانون زیر ساخت های جهش تولید را به وجود آورده اند.

وی تصریح کرد: امروز با یک جامعه کنشگر فعال مواجه شده ایم که تفاوت های شخصیتی و فرهنگی بسیار زیادی در مقایسه با فرد و جامعه قبل دارد. جامعه امروز در وسط کنش ها و واکنش های بین فردی و اجتماعی قرار دارد و بدترین کار نادیده گرفتن آنها و یا کم توجهی به آنهاست.

عاملی با اشاره گزارش آماری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در خصوص کرونا، گفت: در شرایط کرونا مهمترین مسئله مرتبط با اقتصادی زندگی و البته فرهنگ و سبک زندگی جدید است و بر اساس این گزارش در شرایط کرونا ۲۵ درصد افراد تجربه افسردگی داشته اند و ۵۵  درصد افراد شرایط مالی شان تحت تاثیر قرار گرفته است که باید برای شرایط جدید برنامه ریزی لازم را داشته باشیم.

عاملی با اشاره به مدل ارائه شده در تدوین بیانیه گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری که مدل نگرش به مطلوب و توجه به ظرفیت ها بجای آسیب ها بوده است، گفت: مدل توجه به ظرفیت ها یک روش نوین در سیاستگذاری است که این مدل ریشه دینی دارد و در سیاستگذاری ضمن توجه به چالش ها باید به آینده امیدوار بود.

به روز رسانی اسناد متناسب با شرایط جدید و اقتضائات روز، آمایش آموزش عالی، ارائه گزارش در حوزه فرهنگ مبتنی بر شرایط جغرافیایی و شناسایی لایه های اطلاعات فرهنگی، پیگیری تصویب قانون جمعیت و تعالی خانواده، تدوین شاخص های سنجش و ارزیابی حوزه فرهنگ، برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و همچنین صیانت از حجاب و عفاف و انگیزمند شدن جامعه نسبت به سلامت معنوی و الهی برخی از نکات دیگر مطرح شده توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اولویت های برنامه های این شورا در سال ۱۳۹۹ در جلسه بودند.

عاملی در بخش دیگری از سخنان خود محورهای برنامه ریزی فرهنگی برای جهش تولید که در جلسات ۸۲۹ و ۸۳۰ مطرح و تصویب شده است را مورد توجه قرار داد و گفت: فرهنگ در اقتصاد اثرگذاری بالایی دارد و در بسیاری از کشورها با حذف مواردی مانند اسراف، مصرف گرایی و توجه به مسئولیت اجتماعی و  احترام به قانون زیر ساخت های جهش تولید را به وجود آورده اند.

وی افزود: در سند سیاست های فرهنگی جهش تولید جنبه هایی که به روش زندگی مردم مرتبط بوده است را مورد توجه قرار داده ایم.

عاملی در ادامه جلسه با اشاره به مدل ارائه شده در تدوین بیانیه گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری که مدل نگرش به مطلوب و توجه به ظرفیت ها بجای آسیب ها بوده است، گفت: مدل توجه به ظرفیت ها یک روش نوین در سیاستگذاری است که این مدل ریشه دینی دارد و در سیاستگذاری ضمن توجه به چالش ها باید به آینده امیدوار بود.

وی اضافه کرد: تکیه زدن بر چالش ها و بزرگ نمایی ضعف، نوعی فرو رفتن در باتلاق گذشته و کند شدن حرکت به سمت آینده مطلوب است. هر مقدار می توانیم باید دایره توانائی ها را افزایش دهیم و ریشه ضعف ها و چالش ها را از بین ببریم.

کی نژاد: تقویت حوزه نظارت و بازرسی اولویت شورا در سال ۱۳۹۹ باشد

 کی نژاد در دستور قرار گرفتن بازنگری مصوبات شورای عالی و تقویت حوزه نظارت و بازرسی را به عنوان اولویت های شورا در سال ۱۳۹۹ نام برد. 

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین تاکید کرد: در تدوین گزارش های نظارتی مسئولیت کارها باید با دبیرخانه شورا باشد یعنی دستگاه ها در محل دبیرخانه گزارش را ارائه کند.

توجه به اجرای آمایش آموزش عالی و افزایش تعاملات با کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از دیگر محورهای مورد تاکید توسط کی نژاد بودند.

هاشمی گلپایگانی: نگاه محیطی به برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی باید در اولویت باشد

 هاشمی گلپایگانی نیز در این جلسه اظهار داشت: مصوباتی را از گذشته داریم که دورنمای آن متناسب با شرایط آن زمان بوده است و امروز شرایط محیطی بسیار متفاوت است.

وی با بیان ذکر این مثال که شرایطی نظیر کرونا سیاست هایی را می طلبد که در گذشته نیاز نبوده است، گفت: نگاه محیطی به برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی باید در اولویت باشد. ایشان در زمینه جهش تولید هم بر ابعاد فنی و اقتصادی جهش تولید تاکید کردند.

 میرسلیم: در بعد نظارت تمام ابعاد در شناسایی مشکلات عدم اجرا مورد ارزیابی قرار گیرند

 سید مصطفی میرسلیم در ادامه جلسه اصل موضوع جهش تولید را یک موضوع فرهنگی عنوان کرد و گفت: موضوعاتی که مرتبط با علم و فناوری هستند نیز ابزار دستیابی به جهش تولید هستند.

وی همچنین توجه به نقش همه دستگاه ها در برنامه های تدوین شده را حائز اهمیت دانست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع نظارت را جزو موارد مهم برشمرد و تصریح کرد: در بعد نظارت باید توجه شود که چه اشکالی در طرز کار ما بوده است و تمام ابعاد مانند مصوبات شورا، قانون اساسی، سیاست های ابلاغی، قوانین مصوب مجلس، مقررات مصوب هیئت دولت و... را در شناسایی مشکلات عدم اجرا مورد ارزیابی قرار داد.

وی اضافه کرد: پس از این مرحله باید سهم مجریان و عدم شایسته سالاری در انتخاب مدیران را محاسبه کنیم.

میرسلیم ضمن تاکید بر اهمیت شایسته سالاری در انتخاب مدیران اجرایی گفت: ما در ایران استعدادشناسی نداریم و در موارد زیادی سرمایه ها را درست مدیریت نمی کنیم و اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله را در کشور نظارت کند مشکل در کشور حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: اشراف نسبت به ضعف های فرهنگی چهل ساله اول انقلاب، شناسایی تهاجم های فرهنگی و تبعات آن، شناسایی تاثیرگذاری تهاجم های های فرهنگی بر سطح ارکان نظام و جامعه و برنامه ریزی و طراحی برای خنثی کردن آن، برنامه ریزی و طراحی برای باز کردن راه اقدامات اقتصادی به لحاظ فرهنگی و برنامه ریزی برای حضور در صحنه داخل کشور و تاثیرگذاری فرهنگی و شناساندن ارزش های انقلاب اسلامی در خارج از کشور مهمترین محورهای مورد توجه برای حل مشکلات فرهنگی کشور هستند.

مخبر دزفولی: باید رشته های علوم پایه و مهندسی را به جریان صنعت کشور متصل کنیم

مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در ادامه جلسه گفت: در برنامه ریزی ها علاوه بر توجه به کاستی ها باید نقاط قوت خود را نیز ببینیم چرا که اگر بر نقاط ضعف متمرکز باشیم و این بخش غلبه پیدا کند تحلیل ما واقع بینانه نخواهد بود.

مخبر دزفولی: اگر تولید در جایی مشکل دارد مشکل فرهنگی است و اقتصاد ایمانی در مقابل اقتصاد ماتریالیستی و لیبرال است چرا که انسان مومن اسراف نمی کند، تلاش برای رزق حلال دارد، کم کاری نمی کند، دارای وجدان کاری و... است.

وی تصریح کرد: مشکلات یک گوشه ای از مجموعه کارهایی است که انجام نشده است و باید برای حل آن تلاش کرد لکن با این پیام و گفتمان نمی توانیم راه درمان را پیدا کنیم و اگر نقطه تاریک را مشخص می کنیم باید راه درست را نیز باید نشان دهیم.

مخبر دزفولی گفت: باید حل مشکلات را پیگیری و دنبال کنیم و دورنمای امیدبخش آینده را برای دیگران ترسیم کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرهنگ حاشیه و ذیل سیاست و اقتصاد نیست و اقتصاد و سیاست ذیل فرهنگ هستند گفت: اگر تولید در جایی مشکل دارد مشکل فرهنگی است و اقتصاد ایمانی در مقابل اقتصاد ماتریالیستی و لیبرال است چرا که انسان مومن اسراف نمی کند، تلاش برای رزق حلال دارد، کم کاری نمی کند، دارای وجدان کاری و... است.

وی تربیت اخلاقی و فرهنگی بسیار مهم عنوان کرد و گفت: در حوزه فرهنگ و اهالی فرهنگ مانند دانشگاهیان و معلمان کمترین بار فساد را شاهد هستیم و علت آن بعد تربیتی در این قشر جامعه است.

 مخبر دزفولی جریان علمی کشور را دارای کارآیی و قابلیت برای حل مشکلات خواند و اظهار داشت: در رشته های علوم پایه و مهندسی باید رشته های تحصیلی را به جریان صنعت کشور متصل کنیم.

اقتصاد جامعه شورای عالی انقلاب فرهنگی گلپایگانی مصطفی میرسلیم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر