کد خبر: 943217 A

اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت طرح ساماندهی وضعیت خدمت مراکز دامپزشکی حیوانات شهری رای مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران یک فوریت طرح ساماندهی وضعیت خدمت مراکز دامپزشکی حیوانات شهری در شهرداری تهران در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

الهام فخاری در تشریح یک فوریت این طرح گفت: متاسفانه مکررا می بینیم که به صورت سینوسی موجی از  مناقشه با مراکز دامپزشکی در شهر ایجاد می شود و اختلاف است که آیا این مراکز می توانند در بافت مسکونی باشند یا خیر. 

او ادامه داد: این بحث به یک کشمکش مداوم تبدیل شده است و در قالب آن می خواهیم یک فرصت مشخص دو ماهه برای شهرداری معین کنیم و آنها را ملزم کنیم تا ظرف دو ماه ظوابط را روشن، مصرح و مستند تنظیم و به شورا ارائه دهد تا از این وضعیت سلیقه ای و مناقشه ای خارج شود چرا که مراکز دامپزشکی شهری بخشی از ضرورت های سلامت زندگی شهری هستند و متاسفانه به صورت سلیقه ای در مراکز مختلف نسبت به این مراکز رویه های متفاوتی اعمال می شود. 

در ادامه زهرا نژاد بهرام با طرح سوالی گفت: با  توجه به اینکه ضوابط مربوط به کلینیک های دامپزشکی توسط معاونت شهرسازی آماده شده و در دستور کار دبیرخانه ماده 5 قرار گرفته آیا این فوریت ضرورت دارد؟

سپس احمد مسجدجامعی در مخالفت با فوریت این لایحه گفت:  این عنوان مشکل دارد و طبقه بندی حیوانات شهری و غیرشهری نداریم. آیا دامداری هایی که در برخی مناطق تهران وجود دارند در دسته حیوانات شهری محسوب می شوند یا خیر؟ حیوانات شهری را از این عبارت حذف کنیم. 

در ادامه حامد مظاهریان، معاون شهردار تهران در توضیح این یک فوریت گفت:  شهرداری تهران فوریت این طرح را ضروری نمی داند. چرا که این لایحه می گوید همانطور که پزشکان می توانند در مراکز مسکونی مستقر شوند دامپزشکی ها نیز می توانند در مراکز درمانی مستقر باشند که این امر مشکلات حقوقی را به همراه دارد چرا که نیازمند قوانین بالادستی برای تعیین تکلیف است. 

او در ادامه گفت: در مورد استقرار کلینیک های پزشکی در ساختمان های مسکونی، شهرداری تهران اخیرا با هجمه های بسیاری مواجه شد. در صلاحیت شهرداری تهران نیست که در مورد مراکز دامپزشکی اظهار نظر کند. یکی از لایحه های بالادستی در این حوزه لایحه قانونی حمایت از حیوانات است که در دولت در دست تهیه است و به مجلس ارسال خواهد شد. ما به این لایحه پیش از بررسی چنین موضوعاتی نیاز داریم.

فخاری در پاسخ به مظاهریان گفت: اینگونه نیست که شهرداری بخواهد تعریف جدید ارائه دهد و با استناد به قانون می توان این مساله را به خوبی روشن کرد.  

در نهایت اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت طرح ساماندهی وضعیت خدمت مراکز دامپزشکی حیوانات شهری رای مثبت دادند.

مراکز دامپزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر