کد خبر: 943197 A

اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت لایحه الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه نظام نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری تهران رای مثبت دادند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران یک فوریت لایحه "الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه نظام نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری تهران" در دستور کار قرار گرفت. 

الهام فخاری، در تشریح ضرورت یک فوریت این لایحه گفت: این لایحه در دوره چهارم شورا در سال ۹۶ مصوب شد، اما تا به امروز هنوز این لایحه ارائه نشده است. 

او درخصوص دلایل ارائه یک فوریت این طرح گفت: بدیهی است نقش مدیریت شهری در راهبری و ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی و اثربخشی و بهبود آن در زندگی شهروندان در زمینه هایی از قبیل آموزش، محیط زیست، سلامت، فقرزدایی و کاهش آسیب های اجتماعی بسیار حیاتی و پر اهمیت است.

فخاری ادامه داد: نظام نامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی شهر تهران برای مدت سه سال در اواسط سال ۱۳۹۶ و روزهای پایانی دوره چهارم شورا به تصویب رسید. گرچه شواهد و گزارش ها گویای آن است که شهرداری اقدامات جدی و موثر در راستای تحقق این مصوبه انجام نداده است اما به موجب ماده ۸ این مصوبه مدت اعتبار آن در شهریور ماه سال جاری به پایان می رسد. لذا ضروری است شورا در دوره پنجم در راستای جهت گیری های مشارکت محور با تصویب سندی جایگزین با استحکام و کارآمدی بیشتر ، این موضوع مهم را راهبری و مسئولیت پذیری اجتماعی در مدیریت شهری پیگیری کند.

او گفت: در مفاد برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران هم رونق بخشی به مسئولیت پذیری اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است.  فوریت این طرح از این جهت است که اعتبار مصوبه قبلی در شهریور ماه به پایان می رسد و با توجه به اهمیت بحث مسئولیت اجتماعی سازمانی نیاز است که با یک فوریت این طرح موافقت شود.

مسجدجامعی به عنوان مخالف در ضرورت یک فوریت این لایحه گفت: مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه ها و سازمان های اقتصادی ایده بسیار خوبی است اما نحوه مواجهه با این موضوع اهمیت بسیاری دارد و باید به آن توجه شود. باید کاری کنیم که شهرداری یک گزارش دهد و بعد از آن سند را تکمیل کنیم. در نتیجه نیاز به سند جدید نداریم و باید گزارش بگیریم و بعد آن سند را اصلاح کنیم. 

در پایان اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت این لایحه رای مثبت دادند.

الهام فخاری احمدمسجدجامعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر