کد خبر: 943164 A

در پاسخ به اعتراض فرمانداری:

اعضای شورای شهر تهران در پی اعتراض هیات تطبیق به غیرشفاف بودن وظایف و حدود اختیارات کمیته فنی نظارت و ارزشگذاری آثار هنری در فضاهای عمومی شهر تهران، شهرداری را موظف به تشکیل کمیته فنی در این راستا برای نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به این مصوبه شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران اعتراض هیات تطبیق به مصوبه تعیین حریم آثار هنری در فضاهای عمومی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. 

محمد جواد حق شناس در تشریح گزارش سه کمیسیون مشترک معماری و شهرسازی، نظارت و حقوقی و فرهنگی و اجتماعی گفت: در خصوص ایراد وارده به مصوبه تعیین حریم آثار هنری در فضاهای عمومی شهر تهران مبنی بر عدم شفافیت در وظایف و حدود اختیارات کمیته فنی نظارت و ارزش گذاری آثار هنری در فضاهای عمومی شهر تهران از سوی هیات تطبیق مصوبات شورای شهر تهران"موضوع ماده ۹۰ قانون شوراها" به استحضار می رسانم در راستای شفاف نمودن حدود اختیارات کمیته پیشنهادی در جهت ابهام زدایی در ماده دوم مصوبه به شرح ذیل اصلاح گردد. 

او ادامه داد: در ماده دوم این مصوبه شهرداری تهران به عنوان متولی حفظ و نگهداری آثار هنری شهر ملزم به تشکیل کمیته فنی نظارت و ارزشگذاری تعیین آثار هنری در فضاهای عمومی شهر تهران در چارچوب اسناد فرادست و قوانین موضوعه شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در تشریح ضوابطی که شهرداری بر اساس آنها باید نسبت به تشکیل این کمیته اقدام کند گفت: تعیین حریم حفاظتی آثار هنری شهر تهران، ارزیابی ارزش آثار هنری موجود در عرصه های عمومی شهر با هدف تعیین حریم، نظارت بر تهیه شناسنامه تمامی آثار هنری واجد ارزش در فضاهای عمومی شهر، نظارت بر تهیه و اجرای طرح های حفاظت از آثار هنری واجد ارزش در عرصه های عمومی شهر و نظارت بر تهیه دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به حفظ و نگهداری آثار هنری از مواردی است که شهرداری در تشکیل این کمیته باید مد نظر قرار دهد.

حق شناس گفت: همچنین تصمیم گیری در خصوص تغییرات و جابجایی آثار هنری، بررسی و تایید مطالعات هنر شهری واجد ثبت در فهرست آثار ملی کشور و ارائه گزارش دوره ای از عملکرد کمیته در راستای نظارت و ارزش گذاری و تعیین آثار هنری از دیگر مواردی است که شهرداری باید انجام دهد.

او گفت: این نامه به امضای روسای کمیسیون های شهرسازی، نظارت و فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران رسیده است.

به گزارش ایلنا، این پیشنهاد در قالب مصوبه تعیین حریم آثار هنری در فضاهای عمومی شهر تهران به تصویب رسید.

محمدجواد حق شناس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر