کد خبر: 942122 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور درباره سنجش سلامت نوآموزان در طول سال توضیحاتی ارائه کرد.

«سید جواد حسینی» معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ادامه فعالیت‌های پایگاه‌های سنجش سلامت در طول سال که در نامه وزارت بهداشت به آموزش و پرورش قید شده است، توضیح داد: وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی این بند را درباره سنجشی که توسط آموزش و پرورش انجام می‌شود، نگفته است. وقتی نوآموزی برای سنجش به مراکز ما مراجعه می‌کند، در مرحله بعدی که واکسن زدن است باید به مراکز معاینات سلامت وزارت بهداشت مراجعه کند.

حسینی بیان کرد: منظور از این بند معاینات سلامتی است که وزارت بهداشت انجام می‌دهد و سنجش‌های ما در زمان خاص خودش انجام می‌‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: هر کسی که در پایگاه‌های سنجش ما می‌آید، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و آمادگی تحصیلی آن توسط مراقب بهداشت انجام می‌شود، البته مدت آن هم در حال اتمام است.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تاکید کرد: بعد از اینکه معاینات از طرف مراکز سنجش سلامت آموزش و پرورش انجام شد؛ دانش آموزان باید به پایگاه سلامت وزارت بهداشت بروند که یک سری معاینات را هم آنجا انجام بدهند. آن بند در نامه وزارت بهداشت هم درباره معاینات خودشان است که می‌توانند این معاینات را در طول سال انجام دهند.

حسینی توضیح داد: بخشی از سنجش نوآموزان توسط ما انجام می‌شود که زمان مشخصی دارد، بخشی دیگر هم به معاینات پزشکی پایگاه جامع سلامت وزارت بهداشت مربوط می‌شود که می‌توانند آنها را در طول سال انجام دهند.

آموزش و پرورش سلامت وزارت بهداشت سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفتگو با ایلنا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر