کد خبر: 939418 A

سامانه مشعل در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور بهبود عملکرد این سازمان، رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از همه صاحب نظران، اندیشمندان، هموطنان دغدغه مند، مددجویان و خانواده ایشان؛ دعوت می‌کند، برای بهبود عملکرد و یا در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه مسئولیت سازمان زندان‌ها، انتقاد، پیشنهاد و گزارشات خود را در فضای مجازی به شماره ۰۹۰۲۰۰۳۶۰۰۱ ارسال نمایند.

سامانه مشعل در سازمان زندانها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر